Komp uruchamia sie 3 min i strasznie muli

System już trochę chodzi czasu ale chciałbym go jakoś przywrócić do używalności.

Strasznie długo się uruchamia i zamula.

Bacula i VNC muszę mieć zainstalowane bo to komp w pracy.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 07:36:22, on 2010-01-11

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bacula\bin\bacula-fd.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Viewpoint\Viewpoint Manager\ViewMgr.exe

C:\Program Files\totalcmd\TOTALCMD.EXE

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: Microsoft copyright - {5DF6AFEE-2291-4041-9A74-354624861746} - judgemq.dll (file missing)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 12\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file missing)

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Bacula File Service (Bacula-fd) - Unknown owner - C:\Program Files\Bacula\bin\bacula-fd.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: CcEvtSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\CcEvtSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - crypserv.exe (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\OpcEnum.exe

O23 - Service: Sentinel Protection Server (SentinelProtectionServer) - SafeNet, Inc - C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe

O23 - Service: Viewpoint Service - Viewpoint Corporation - C:\Program Files\Viewpoint\Common\ViewpointService.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

Może to pomoże http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=17478

Takie rzeczy jak są tam napisane to zawsze robię.

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan. - otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html

Daj log z System Repair Engineer

Smart Scan -> klikasz Scan.

Po skanie klikasz w okienku Save Reports i wklejasz zawartość powstałego logu.

>>>> otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html

Witam.

Sorry ze tak długo ale wcześniej nie miałem możliwośći. OTL zawiesza mi kompa przy pozycji sprawdzania CD Autostart.

Oto log z SRE

[CODE]


2010-01-18,07:55:45


System Repair Engineer 2.8.2.1321

Smallfrogs (http://www.KZTechs.com)


Windows XP Professional Dodatek Service Pack 3 (Build 2600) - Administrative User - Completed Functions Allowed


Follow item(s) have been selected:

  All Boot Items (Including Registry, Startup Folders, Services and so on)

  Browser Add-ons

  Running Processes (Including process model information)

  File Associations

  Winsock Provider

  Autorun.Inf

  HOSTS File

  Process Privileges Scan

  Scheduled Tasks

  Windows Security Update Check

  API HOOK

  Hidden ProcessBoot Items

Registry

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

  <{AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972}> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
<%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
<%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\dimsntfy]
<%SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

  <{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}><%SystemRoot%\system32\browseui.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

  <{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}><%SystemRoot%\system32\browseui.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}]
 [(Verified)Microsoft Windows]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}]
<"C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe" "C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}]
<%systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}]
<%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820}]
 [(Verified)Microsoft Corporation]

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"> [(Verified)Adobe Systems, Incorporated]
<; "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"> []

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup> [InstallShield Software Corporation]
<; "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start> [InstallShield Software Corporation]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "D:\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"> [File is missing]
<; C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe> [File is missing]
<; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"> [NVIDIA Corporation]
<; > [N/A]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; C:\Program Files\Odkurzacz 12\odk_mcd.exe> [Franmo Software]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime> [Apple Inc.]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe> [Safer-Networking Ltd.]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"> [(Verified)Sun Microsystems, Inc.]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
<; > [N/A]


==================================

Startup Folders

[Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD]
 C:\PROGRA~1\COMMON~1\AUTODE~1\ACSTAR~1.EXE [Autodesk, Inc]>


==================================

Services

[Apple Mobile Device / Apple Mobile Device][Stopped/Disabled]

 <"C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe">

[Microsoft ASPI Manager / aspimgr][Stopped/Auto Start]
<(File is missing)>

[Autodata Limited License Service / Autodata Limited License Service][Stopped/Disabled]

 <"C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe">

[Autodesk Licensing Service / Autodesk Licensing Service][Stopped/Manual Start]

 <"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe">

[Bacula File Service / Bacula-fd][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Bacula\bin\bacula-fd.exe" /service -c "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Bacula\bacula-fd.conf">

[BlueSoleilCS / BlueSoleilCS][Running/Auto Start]
<>

[BsHelpCS / BsHelpCS][Running/Manual Start]
<>

[C-DillaCdaC11BA / C-DillaCdaC11BA][Running/Auto Start]


[CcEvtSvc / CcEvtSvc][Stopped/Auto Start]
<(File is missing)>

[Crypkey License / Crypkey License][Stopped/Auto Start]
<(File is missing)>

[Diskeeper / Diskeeper][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe">

[InstallDriver Table Manager / IDriverT][Stopped/Manual Start]

 <"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe">

[Java Quick Starter / JavaQuickStarterService][Stopped/Manual Start]

 <"C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf">

[OpcEnum / OpcEnum][Stopped/Manual Start]


[Pml Driver HPZ12 / Pml Driver HPZ12][Running/Auto Start]
C:\WINDOWS\system32\hpzipm12.dll>

[Sentinel Protection Server / SentinelProtectionServer][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe">

[SIMATIC NET Synchronization Service / Sim9Sync][Stopped/Disabled]


[VNC Server Version 4 / WinVNC4][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service>


==================================

Drivers

[Bluetooth PAN Network Adapter / BT][Running/Manual Start]


[Bluetooth USB For Bluetooth Service / Btcsrusb][Running/Manual Start]


[Bluetooth HID Enumerator / BTHidEnum][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\vbtenum.sys>

[Bluetooth HID Manager Service / BTHidMgr][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\BTHidMgr.sys>

[CdaC15BA / CdaC15BA][Running/Auto Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC15BA.SYS>

[Conexant 23880 Video Capture / CX23880][Running/Auto Start]


[Conexant 2388x Crossbar / CX88XBAR][Running/Auto Start]


[Conexant 2388x Tuner / CXTUNE][Running/Auto Start]


[Sony Ericsson USB Flash Driver / ggsemc][Stopped/Manual Start]


[IOPort / IOPort][Running/Auto Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\IOPORT.SYS>

[Sony Ericsson K510 Driver driver (WDM) / k510bus][Stopped/Manual Start]


[Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Filter / k510mdfl][Stopped/Manual Start]


[Sony Ericsson K510 USB WMC Modem Driver / k510mdm][Stopped/Manual Start]


[Sony Ericsson K510 USB WMC Device Management Drivers (WDM) / k510mgmt][Stopped/Manual Start]


[Sony Ericsson K510 USB WMC OBEX Interface / k510obex][Stopped/Manual Start]


[Driver for MagicISO SCSI Host Controller / mcdbus][Stopped/Manual Start]


[NetworkX / NetworkX][Stopped/System Start]

 <\SystemRoot\system32\ckldrv.sys>

[nv / nv][Running/Manual Start]


[nvatabus / nvatabus][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvatabus.sys>

[Service for NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Enumerator / nvax][Running/Manual Start]


[NVIDIA nForce Networking Controller Driver / NVENET][Running/Manual Start]


[Service for NVIDIA(R) nForce(TM) Audio / nvnforce][Running/Manual Start]


[NVIDIA nForce AGP Bus Filter / nv_agp][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\nv_agp.sys>

[Padus ASPI Shell / pfc][Running/Manual Start]


[Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego / Ptilink][Running/Manual Start]


[PxHelp20 / PxHelp20][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\PxHelp20.sys>

[PROFINET IO RT-Protocol (LLDP) / S7opcsrtx][Running/Auto Start]


[Siemens PC/PPI Cable / S7oppilx][Running/Auto Start]


[s7oppitx / s7oppitx][Stopped/Manual Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\S7oppitx.sys>

[s7otranx / s7otranx][Running/Auto Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\S7otranx.sys>

[PROFINET IO RT-Protocol V1.0 / s7snsrtx][Running/Auto Start]


[SANDRA / SANDRA][Stopped/Manual Start]

 <\??\C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2009.SP3c\WNt500x86\Sandra.sys>

[Secdrv / Secdrv][Stopped/Manual Start]


[Sentinel / Sentinel][Running/Auto Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\SENTINEL.SYS>

[SIMATIC Industrial Ethernet (ISO) / SNTIE][Running/Auto Start]


[upperdev / upperdev][Stopped/Manual Start]


[LGE Mobile Composite USB Device / usbbus][Stopped/Manual Start]


[LGE Mobile USB Serial Port / UsbDiag][Stopped/Manual Start]


[LGE Mobile USB Modem / USBModem][Stopped/Manual Start]


[UserPort / UserPort][Running/System Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\UserPort.sys>

[Virtual Serial port driver / VComm][Running/Manual Start]


[Bluetooth VComm Manager Service / VcommMgr][Running/Manual Start]


[WinDriver6 / WinDriver6][Running/Manual Start]==================================

Browser Add-ons

[]

 {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} <, >

[Adobe PDF Reader Link Helper]

 {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} 

[Spybot-S&D IE Protection]

 {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} 

[Microsoft copyright]

 {5DF6AFEE-2291-4041-9A74-354624861746} 

[Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper]

 {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} 

[JQSIEStartDetectorImpl Class]

 {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} 

[&Badanie]

 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} 

[Spybot-S&D IE Protection]

 {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} 

[]

 {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} <%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe, N/A>

[Messenger]

 {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} 

[]

 {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} <, >

[OggX Control]

 {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} 

[Java Plug-in 1.6.0_13]

 {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} 

[Java Plug-in 1.6.0_07]

 {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} 

[Java Plug-in 1.6.0_13]

 {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} 

[Java Plug-in 1.6.0_13]

 {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} 

[]

 {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} <, >

[QuickTime Object]

 {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} 

[]

 {055560A5-F612-27D3-9D64-C7C26E197C7C} <, >

[Adobe PDF Reader Link Helper]

 {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} 

[Web Browser Applet Control]

 {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} 

[DjVuCtl Class]

 {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} 

[PeerDraw Class]

 {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42E} <%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll, (Signed) N/A>

[Windows Genuine Advantage Validation Tool]

 {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} 

[OggX Control]

 {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} 

[]

 {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} <, >

[Windows Media Player]

 {22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95} 

[XML DOM Document]

 {2933BF90-7B36-11D2-B20E-00C04F983E60} 

[DHTML Edit Control Safe for Scripting for IE5]

 {2D360201-FFF5-11D1-8D03-00A0C959BC0A} 

[]

 {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} <, >

[QuickTime Object]

 {4063BE15-3B08-470D-A0D5-B37161CFFD69} 

[]

 {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} <, >

[Reporte Class]

 {4A2A4430-3967-4461-94C7-BD95C419F3CF} 

[]

 {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} <, >

[Microsoft Terminal Services Client Control (redist)]

 {4eb89ff4-7f78-4a0f-8b8d-2bf02e94e4b2} <%systemroot%\system32\mstscax.dll, (Signed) N/A>

[Microsoft Terminal Services Client Control (redist)]

 {4EDCB26C-D24C-4e72-AF07-B576699AC0DE} <%systemroot%\system32\mstscax.dll, (Signed) N/A>

[Spybot-S&D IE Protection]

 {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} 

[Microsoft copyright]

 {5DF6AFEE-2291-4041-9A74-354624861746} 

[WUWebControl Class]

 {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} 

[MksSkanerOnline Class]

 {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} 

[Windows Media Player]

 {6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6} 

[DWGVIEWRCtrl]

 {6C7DC044-FB1E-4140-9223-052E5ABE7D24} 

[Seleccion Class]

 {6CEC0297-FAFB-41FB-97EA-77E3081B1DFE} 

[MUWebControl Class]

 {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} 

[ControlConexion Class]

 {6FDCDD41-6C97-4A3B-9E6D-0144B66A1CE4} 

[Microsoft Terminal Services Client Control (redist)]

 {7390f3d8-0439-4c05-91e3-cf5cb290c3d0} <%systemroot%\system32\mstscax.dll, (Signed) N/A>

[Microsoft Terminal Services Client Control (redist)]

 {7584c670-2274-4efb-b00b-d6aaba6d3850} <%systemroot%\system32\mstscax.dll, (Signed) N/A>

[Windows Media Services DRM Storage object]

 {760C4B83-E211-11D2-BF3E-00805FBE84A6} 

[]

 {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} <, >

[]

 {79E0C1C0-316D-11D5-A72A-006097BFA1AC} <, >

[]

 {82FFA573-38AA-482A-99AD-91F697B91631} <, >

[Microsoft Web Browser]

 {8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2} 

[XML HTTP 4.0]

 {88D969C5-F192-11D4-A65F-0040963251E5} 

[]

 {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} <, >

[Microsoft Terminal Services Client Control (redist)]

 {9059f30f-4eb1-4bd2-9fdc-36f43a218f4a} <%systemroot%\system32\mstscax.dll, (Signed) N/A>

[]

 {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} <, >

[Panda ActiveScan]

 {96567F65-E04C-4611-AF29-7CDEA6FA6A84} 

[]

 {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} <, >

[]

 {AE7CD045-E861-484F-8273-0445EE161910} <, >

[RDS.DataSpace]

 {BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36} 

[Shockwave Flash Object]

 {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} 

[]

 {D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3} <, >

[Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper]

 {DBC80044-A445-435B-BC74-9C25C1C588A9} 

[QuickTimeCheck Class]

 {DE4AF3B0-F4D4-11D3-B41A-0050DA2E6C21} 

[]

 {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} <, >

[]

 {E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583} <, >

[WebViewFolderIcon Class]

 {E5DF9D10-3B52-11D1-83E8-00A0C90DC849} 

[JQSIEStartDetectorImpl Class]

 {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} 

[XML HTTP Request]

 {ED8C108E-4349-11D2-91A4-00C04F7969E8} 

[]

 {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} <, >

[]

 {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} <, >

[XML HTTP]

 {F6D90F16-9C73-11D3-B32E-00C04F990BB4} 

[]

 {F90D830D-C175-4bbe-82C7-FF94669A4C42} <, >

[]

 {FB5DA724-162B-11D3-8B9B-AA70B4B0B524} <, >

[]

 {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683} <, >

[E&ksport do programu Microsoft Excel]==================================

Running Processes

[PID][\SystemRoot\System32\smss.exe] [N/A,]

[PID][\??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][\??\C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5755 (xpsp_sp3_gdr.090206-1234)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

  [c] [Microsoft Corporation, 4.5.6001.22159]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)]

  [C] [IVT Corporation., 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [SEIKO EPSON CORPORATION, 2, 4, 0, 0]

  [C] [Hewlett-Packard, 10.00.16]

  [C] [Hewlett-Packard, 03.42.00]

  [C] [N/A,]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.6001.22159]

  [C] [N/A,]

  [C] [Seagull Scientific, Inc., 7.1.2]

  [C] [Hewlett-Packard Corporation, 60.32.62.0]

  [C] [Hewlett-Packard Corporation, 61.063.461.42]

  [C] [KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., 1, 0, 0, 1]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [, 1.2.3]

[PID][C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [DSP GROUP, INC., 1.01]

  [C] [,]

  [C] [Sipro Lab Telecom Inc., 3.02]

  [C] [Intel Corporation, 2.05.53]

  [C] [Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS, 1, 9, 0, 0305]

  [C] [fccHandler, 1, 31, 0, 0]

  [C] [Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS, 3, 4, 0, 0]

  [C] [Intel Corporation, 1.02]

  [C] [IVT Corporation., 6.0.9.48]

  [C] [IVT Corporation, 1, 0, 0, 0]

[PID][C] [Macrovision, 4.20.020]

[PID][C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 2.0.93.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 3.0.39.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 2.0.93.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.6001.22159]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 1.1.4322.2443]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [Diskeeper Corporation, 13.0.844.0]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 2005.090.4053.00]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)]

  [C] [Autodesk, Inc., 17.1.51.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 8.00.50727.762]

  [C] [Autodesk, Inc., 17.1.51.0]

  [C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [ivt, 1, 0, 0, 1]

  [C] [N/A,]

  [C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.6001.22159]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

  [c] [Hewlett-Packard, 12,1,1,52]

[PID][C] [SafeNet, Inc, 7, 1, 0]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 2005.090.4035.00]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 2005.090.4035.00]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)]

[PID][C] [RealVNC Ltd., 4.1.2]

[PID][C] [, 1, 0, 0, 1]

  [C] [IVT Corporation, 1, 0, 0, 0]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)]

[PID][C] [Nullsoft, 5,3,2,1003]

  [C] [Nullsoft, Inc., 7.10.0000]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [Nullsoft, 5,3,2,1003]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [Sonic Solutions, 1.01.93B]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [Sonic Solutions, 3.2.40.500]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [Adobe Systems, Inc., 9,0,28,0]

[PID][C] [C. Ghisler & Co., 7.02a]

  [C] [Autodesk, Inc., 17.1.51.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 8.00.50727.762]

  [C] [N/A,]

  [C] [Igor Pavlov, 4.65]

[PID][D] [Smallfrogs Studio, 2.8.2.1321]

[PID][D] [Smallfrogs Studio, 2.8.2.1321]

  [D] [Smallfrogs Studio, 2, 1, 0, 15]

[PID][C] [Opera Software, 1893]

  [C] [Microsoft Corporation, 4.5.6001.22159]

  [C] [Opera Software, 1893]

  [C] [Autodesk, Inc., 17.1.51.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 8.00.50727.762]

  [C] [,]


==================================

File Associations

.TXT OK. [%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1]

.EXE OK. ["%1" %*]

.COM OK. ["%1" %*]

.PIF OK. ["%1" %*]

.REG OK. [regedit.exe "%1"]

.BAT OK. ["%1" %*]

.SCR Error. [AutoCADScriptFile]

.CHM OK. ["C:\WINDOWS\hh.exe" %1]

.HLP OK. [%SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1]

.INI OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.INF OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.VBS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.JS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.LNK OK. [{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]


==================================

Winsock Provider

N/A


==================================

Autorun.Inf

N/A


==================================

HOSTS File

127.0.0.1 localhost


==================================

Process Privileges Scan

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 1764, C:\PROGRAM FILES\IVT CORPORATION\BLUESOLEIL\BLUESOLEILCS.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 3692, C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE]


==================================

Scheduled Tasks

[Enabled] WGASetup.job

    C:\WINDOWS\system32\KB905474\wgasetup.exe 

[Enabled] AppleSoftwareUpdate.job

    C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe 


==================================

Windows Security Update Check

KB892130, Narzędzie sprawdzania autentyczności Dodatki dla Oryginalnego Systemu Windows (KB892130) 

KB940157, Usługa wyszukiwania systemu Windows 4.0 dla systemu Windows XP (KB940157) 

KB928416, Microsoft .NET Framework 3.0: pakiet językowy dla komputerów z procesorem x86 (KB928416) 

KB909520, Pakiet Podstawowy dostawca usług kryptograficznych dla kart inteligentnych firmy Microsoft: x86 (KB909520) 

KB951847, Pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (KB951847): procesory x86 

KB951847, Dodatek Office Live 1.4 

KB947319, Aktualizacja zabezpieczeń dla składników Microsoft Office Web Components (KB947319) MS09-043

KB974331, Microsoft Silverlight (KB974331) 

KB974331, Podstawowe programy Windows Live 

KB974554, Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2003 (KB974554) MS09-060

KB972580, Aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2003 (KB972580) MS09-062

KB973705, Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Office Outlook 2003 (KB973705) MS09-060

KB975364, Aktualizacja listy widoku zgodności programu Internet Explorer 8 dla systemu Windows XP (KB975364) 

KB973475, Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Office Excel 2003 (KB973475) MS09-067

KB973443, Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Office Word 2003 (KB973443) MS09-068

KB931125, Aktualizacja certyfikatów głównych (KB931125) [listopad 2009] 

KB977840, Aktualizacja filtru wiadomości-śmieci programu Outlook 2003 (KB977840) 

KB971513, Aktualizacja dla systemu Windows XP (KB971513) 

KB890830, Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania — styczeń 2010 (KB890830) 


==================================

API HOOK

N/A


==================================

Hidden Process

N/A


==================================

Czy tyle tych svchost.exe jest konieczne?

Uruchom System Repair Engineer zakładka System Repair >> Browser Add-ons >> odszukaj i usuń

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

CCleaner http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr … 13061.html