Kompaktowanie poczty


(Tlumacz) #1

skompaktowałem pocztę w Outluku i wszystko mi zginęło ze skrzynki wysłane i odebrane, jak to odzyskać?


(Spidr) #2

Raczej nie odzyskasz. To jest znany błąd OE. Nie mam czasu poszukać, ale kiedyś czytałem o tym na microsoft.com

Ogólnie, to występuje przy ogromnych skrzynkach, jak się długo trzyma otwartego OE... w sumie nie ważne, występuje, więc kompaktowanie jest niebezpieczne :slight_smile:

Ja sobie poradziłem tak, że stworzyłem plik .reg zawierający

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_USERS\S-1-5-21-2194532682-3386515047-81304423-1007\Identities{89D9D671-BA6A-48EA-9BEC-DF53621897A9}\Software\Microsoft\Outlook Express\5.0]

"Compact Check Count"=dword:00000000

(Te klucze będą u Ciebie inne, ale znajdziesz, jak poszukasz.)

A potem odpalam go z bata dorzuconego do autostartu... bacik wygląda po prostu tak:

reg import c:\noCompact.reg

I tym sposobem nie mam drażniącego komunikatu po 100 zamknięciach Outlooka.