Komputer bardzo zaifekowany Alpha Antivirus


(mattww2) #1

Bardzo prosze o sprawdzenie logów. Hijack i OTL

http://www.wklej.org/id/220759/

http://www.wklej.org/id/220761/


(jessica) #2

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi