Komputer coraz wolniej działa - log


(Symetria7) #1

Witam! Mam taki problem. Otóż po włączeniu komputera wraz z upływem czasu działa on coraz wolniej (strony internetowe wolniej się otwierają, wszystkie programy, foldery i pliki) aż w końcu w ogóle nic nie można otworzyć. Prawdopodobnie jest to wina jakiegoś wirusa/trojana? Przeskanowałem komputer kolejno:ArcaµScan2007, MKS Vir, Anty Adware Se personal, programem Panda i Look2Me Destroyer. I nic nie pomogło, tzn. wykasowałem to co mi wykryły te programy ale w dalszym ciągu czasem otwierają się reklamowe strony internetowe. Za pomocą jakiego programu mogę odnaleźć te wirusy/trojany? A może problem tkwi w czymś innym? Teraz zrobiłem loga na HijackThis, którego wklejam poniżej. Proszę o sprawdzenie. Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdr!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:20:33, on 2007-11-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\CmWatch.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

R3 - URLSearchHook: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1C31FFFB-5585-44D3-9F21-9D9E7A1E94C5} - C:\Program Files\Windows NT\horek.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EDB89EF-E4BC-4c70-B102-8F7A4365EE33} - C:\PROGRA~1\IMESHA~1\IMESHM~1\MediaBar.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: (no name) - {AC693980-2BA5-BECC-FB92-F7770B51823E} - C:\WINDOWS\Ffspesbv.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CmCardRun] C:\WINDOWS\system32\CmWatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TheMonitor] C:\WINDOWS\CheckS02.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpySpotter System Defender] C:\Program Files\SpySpotter3\Defender.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Byte Tool Tons Mail] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ping Sign Byte Tool\part iso.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [bird move] C:\DOCUME~1\Tomek\DANEAP~1\MAPISE~1\Warn second.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AntiSpywareShield] C:\Program Files\AntiSpywareShield\AntiSpywareShield.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=39204

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: evangeliarium - {34ec76b6-53c4-4686-822f-910c790683fb} - (no file)

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: Microsoft security update service (msupdate) - Unknown owner - c:\windows\system32\msvcrtd.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://wierzejski.blog.onet.pl/

O24 - Desktop Component 1: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Tomek/USTAWI~1/Temp/msoclip1/01/clip_image002.jpg

O24 - Desktop Component 2: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Tomek/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg


--

End of file - 9779 bytes

(Gutek) #2

Najpierw automaty:

Daj log z ComboFix

Pobierz program SDFix

-


(Symetria7) #3

Dziękuję za radę. Problem już rozwiązałem innym sposobem. Sfiksowałem kilka plików HijackThisem a później wyczyściłem programem SmitFraud Fix. No i teraz wszystko gra :slight_smile:


(Gutek) #4

Było trochę syfu, daj przynajmiej log z Combo


(Symetria7) #5

hmmm.... odpaliłem combo i zrestartowało mi komputer po skończonej pracy ale teraz nie wiem gdzie szukać tego loga?


(Gutek) #6

Powinnien być w lokalizacji - C:\ ComboFix.txt


(Symetria7) #7
ComboFix 07-11-19.4C - Tomek 2007-11-29 12:08:39.2 - NTFSx86

(Gutek) #8

Pobierz program SDFix

-