Komputer często się zawiesza

witam ma identyczny problem jak kolezanka.nie wiem co mam zrobic jestem w tym kompletnym laikkiem nawet nie wiem gdzie szukac w/w pliku zaczynajacego sie 04… a o tych hajdzakach to zielonego pojecia nie mam Kody bledów sa takie same jak u kolezanki.Prosze o pomoc z gory dziekuje

Temat wydzielam, krzysztof200 - daj log z ComboFix

moge dac loga z hajdzaka po przeskanowaniu udalo mi sie wyrzucic 04…

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:51, on 2008-03-03

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\AsGHost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wercon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: VeriSoft Access Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\ItIEAddIn.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM…\Run: [QPService] “C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\BIOSCR~1\VeriSoft\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [LaunchList] C:\Program Files\Pinnacle\Studio 10\LaunchList.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix:

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: B’s Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: MSSQL$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Pinnacle Systems Media Service (PinnacleSys.MediaServer) - Pinnacle Systems - C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\MediaServer\PMSHost.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: SQLAgent$PINNACLESYS - Unknown owner - C:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

End of file - 7741 bytes

problem z blue screenem pojawia sie dalej

technical information : blue screen’a

STOP; 0x0000000A (0x00000000,0x00000000,0x8203f00A)

a w raporcie rozwiazywania problemow: CLCAPSVC Usługa CyberLink Background Capture Service (CBCS) zawiesiła się podczas ygnatura problemu

Nazwa zdarzenia problemu: ServiceHang

Nazwa usługi: CLCapSvc

Nazwa obrazu: CLCapSvc.exe"

Wersja obrazu: 0.0.0.0

Typ usługi: 110

Typ uruchomienia: 2

Wersja systemu operacyjnego: 6.0.6000.2.0.0.768.3

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje o problemie

Identyfikator porcji: 6412474

:frowning:

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

usuń wpis HJT

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Poczytaj - http://support.microsoft.com/kb/314063/pl

http://wklej.org/id/02f7926c1a

Próba

Źle wklejasz log

Witam ponownie. Dzisiaj a właściwie przed chwila znowu zrestartowal mi sie komputer (z bluscreenem) tym razem przy wylaczaniu.

Co mam zrobic . Dodam tez ze udało mi sie wczesniej wykasowac z rejestru 02… tak jak było napisane w/w poscie.

Z góry dziekuje

Użyj Debugging Tools for Windows i daj log - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … topic=15.0

Witam. Zrobiłem formata przez jakis czas było dobrze.Dzisiaj jednak pojawil sie bluesacreen z opisem jak w porzednim moim poscie.Zainstalowalem program ktory podales wyzej jednak nie moge sie otworzyc plikow Mini091308-01.dmp.

Wyskakuje komunikat ze nie mam uprawnien ,skontaktój sie z adminem.

Co mam zrobic??

Nie widze nigdzie komunikatu Save …

Probowalem go otworzyc za nawed za pomoca windbg i nic.

Z góry dzieki

A na jakim koncie jesteś? Jakie masz uprawnienia? Ile masz kont?

jestem na koncie swoim ale chyba nie jest to konto admina.Nie wiem jak to sprawdzic :frowning:

log z combofixa

http://wklej.org/id/5717/

Ja w logu nic nie widzę