Komputer jest spowolniony, ikony same zmieniają wygląd


(Kowal9971) #1

Witam proszę o sprawdzenie loga, używam ESET Nod32 Antivirus ale on nic nie wykazał problem jak w temacie, nie wiem już o co chodzi. Dodam że zaczęło się to dziać po ponownej instalacji systemu ale zostawiłem jedną partycję z plikami (były mi potrzebne), może tam coś siedziało...

Oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:43:54, on 2009-09-25

Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3004)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7100.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\4.0.211.7\npchrome_tab.dll

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol hijack: cf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E}

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\GameMon.des.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe


--

End of file - 3924 bytes

(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Pokaż logi OTL (Na Windows 7 uruchamiamy program z menu Uruchom jako Administrator... ) oraz SREng.


(Kowal9971) #3

SREng

http://wklej.org/id/156633/

OTL

http://wklej.org/id/156635/

Dodam jeszcze że niektóre pliki np duże pliki video nie chcą się kasować, i muszę używać unlockera.


(deFco247) #4

Akurat problem z kasowaniem dużych plików video może być winą Eksploratora Windows (a konkretniej wadliwych kodeków).

Wytłumacz jak to wygląda z tymi zmieniającymi się ikonkami.

Poza tym w logach nic nie widzę.

W OTL kliknij CleanUp.


(Kowal9971) #5

Wyczyściłem komputer z całego niepotrzebnego syfu przeczyściłem pliki i rejestr ccleanerem i zainstalowałem najnowsze sterowniki od grafiki i po restarcie wróciły do normy, ale pewnie tymczasowo, a wygląda to tak że np. gram w coś i po wyjściu z gry ikony zmieniają swój obrazek, np steam ma ikonkę systemowego folderu z muzyką albo jak pobieram jakiś program to ikona instalatora zmienia wygląd na mój komputer...


(deFco247) #6

W grach ustawiaj głębię kolorów taką samą jak na Pulpicie.

Ewentualnie po taki przemieszaniu ikon wejdź we właściwości ekranu i zmień głębię kolorów na 16 bit, a po chwili z powrotem na 32 bit.


(Kowal9971) #7

W grach mam taką samą rozdzielczość i głębię kolorów ustawioną jak na pulpicie, ale dzięki zobaczymy co z tego będzie.