Komputer muli. Boje się ze mam keyloggera[log]


(system) #1
Logfile of HijackThis v1.97.7

Platform: Windows 98 Gold (Win9x 4.10.1998)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAMMER\NORTON ANTIVIRUS\RTVSCN95.EXE

C:\PROGRAMMER\NORTON ANTIVIRUS\DEFWATCH.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\LOADQM.EXE

C:\WINDOWS\MIXER.EXE

C:\PROGRAMMER\NORTON ANTIVIRUS\VPTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE

C:\PROGRAMMER\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE

C:\PROGRAM FILES\WEBROOT\WASHER\WWDISP.EXE

C:\PROGRAMMER\WEBROOT\POPUPWASHER\POPUPWASHER.EXE

C:\PROGRAMMER\WINZIP\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\PROGRAMMER\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\PROGRAMMER\TILBEHA¸R\WORDPAD.EXE

C:\PROGRAMMER\WINZIP\WINZIP32.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL/sp.html (obfuscated)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\YCOMP5_1_6_0.DLL

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAMMER\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX

O2 - BHO: (no name) - {F12F8041-84EC-11D8-8E11-0040161A8598} - C:\WINDOWS\SYSTEM\IFMKMJ.DLL

O2 - BHO: NavErrRedir Class - {00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - C:\PROGRA~1\PERFEC~1\BHO\PERFEC~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\PROGRAMMER\MYWAY\MYBAR\2.BIN\MYBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {4A3A071E-F913-4eee-AE15-AEFFA16FB6BC} - C:\WINDOWS\POPUPWASHER21.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL

O3 - Toolbar: Yahoo! Netmakker - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\WINDOWS\DOWNLOADED PROGRAM FILES\YCOMP5_1_6_0.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [Skan registreringsdatabase] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [Job-oversigt] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Programmer\Norton AntiVirus\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P NETWORKING] C:\WINDOWS\SYSTEM\P2P NETWORKING\P2P NETWORKING.EXE /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [rtvscn95] C:\Programmer\Norton AntiVirus\rtvscn95.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [defwatch] C:\Programmer\Norton AntiVirus\defwatch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAMMER\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Window Washer] C:\Program Files\Webroot\Washer\wwDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PopUpWasher] C:\Programmer\Webroot\PopUpWasher\PopUpWasher.exe

O4 - Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programmer\WinZip\WZQKPICK.EXE

O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O15 - Trusted Zone: *.hotmail.com

O16 - DPF: {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} (Yahoo! Netmakker) - http://us.dl1.yimg.com/download.companion.yahoo.com/dl/toolbar/yiebio5_1_6_0.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} - http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E491A6-77E1-4E20-9F5F-94901338C922/wmv9VCM.CAB

O16 - DPF: {2B323CD9-50E3-11D3-9466-00A0C9700498} (Yahoo! Audio Conferencing) - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/v45/yacscom.cab

O16 - DPF: Yahoo! Chat - http://us.chat1.yimg.com/us.yimg.com/i/chat/applet/c381/chat.cab

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O16 - DPF: {E504EE6E-47C6-11D5-B8AB-00D0B78F3D48} (Yahoo! Webcam Viewer Wrapper) - http://chat.yahoo.com/cab/yvwrctl.cab

O16 - DPF: {D8575CE3-3432-4540-88A9-85A1325D3375} (e-Safekey) - https://netbank.danskebank.dk/html/activex/e-Safekey/DB/e-Safekey.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} (Update Class) - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/ansi/iuctl.CAB?38129.

@Down

Już. Sorry, ale na programieosy wystarczy tak napisać i nie wiedziałem :smiley:

@2Down

Dzięki

Ps. Mam wejść w tryb awaryjny i to usunąć?? ok kumam :smiley:


(Gutek) #2

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

do usuniecia pliki i folderey w trybie awaryjnym, wpisy usuń HJT