Komputer muli (brak odpowiedzi)


(ostaszewski45) #1


(IPSEN) #2
Error - 2013-11-01 05:59:31 | Computer Name = Ostaszek45 | Source = Disk | ID = 262151

Description = W urządzeniu \Device\Harddisk0\DR0 wystąpił zły blok

Masz problem z dyskiem-Kliknij dwukrotnie ikonę Moj komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dysk twardy, który chcesz sprawdzić ( systemowy)

Kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Narzędzia.

W obszarze Sprawdzanie błędów,zaznacz wszystko i kliknij przycisk Sprawdź. Uruchom- CrystalDiskInfo- zmień ustawienia (Funkcje, Advanced Feature, Wartość Raw i ustaw 10 [DEC]) pokaż całe okno z programu.


(ostaszewski45) #3

http://www.wklej.org/id/1164787/


(falcon89) #4

kliknij prawym na partycję systemową ©, Właściwości, Narzędzia, Sprawdź (tylko pierwsza opcja ma być zaznaczona), kliknij Rozpocznij, Zaplanuj sprawdzanie dysku i uruchom ponownie komputer.

Parametry

wskazują na zły stan powierzchni talerzy.

Dodane 02.11.2013 (So) 12:13

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy


(ostaszewski45) #5

(IPSEN) #6

Wykonaj kopie ważnych danych i spróbuj zerowania i remapowania-http://forum.pclab.pl/topic/256595-Tutorial-Zerowanie-dysku-krok-po-kroku-przy-u%C5%BCyciu-MHDD/


(ostaszewski45) #7