Komputer muli i zacina :\ Logi

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:27:46, on 2007-01-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Programy\FireWall\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\Programy\AvastVirus\aswUpdSv.exe

F:\Programy\AvastVirus\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

F:\Programy\AVASTV~1\ashDisp.exe

F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe

F:\Programy\AvastVirus\ashMaiSv.exe

F:\Programy\AvastVirus\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

F:\Programy\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

F:\Instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Grzegorz

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Programy\Adobe Reader 7.0.5\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Flashget Catch Url Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - F:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O2 - BHO: gFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - F:\Programy\FlashGet\getflash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] F:\Programy\FireWall\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Programy\AVASTV~1\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "F:\Programy\Spamihilator\spamihilator.exe"

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - F:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\Office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Programy\Java\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6AC82521-90D3-4EC5-85AC-898E4F2AB039}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Programy\AvastVirus\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Programy\AvastVirus\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastVirus\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Programy\AvastVirus\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - F:\Programy\FireWall\smc.exe

Ostatnio cos mi komp sie muli z zacina :\ prosił bym o sprawdzenie logow z gory dziekuje !

Log czysty.

Przejrzyj:

Dzieki wielkie za sprawdzenie lookne w te tematy !