Komputer od dwoch dni muli, avast wariuje


(ardianekkk) #1

Od kilku dni cos sie dzieje z kompem, avast co chwila wywala wirusy. zrobilem czyszczenie systemu, potem gruntowny scan avastem (kilka wirusow) i defragmetnacje ale komp nadal muli, nei wiem czemu.

przedstawiam loga i prosze o pomoc

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:06:56, on 2009-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE

C:\Program Files\Office-Web\Office-Web Center\Panel.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 3\firefox.exe

C:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Adrian\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.219\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common

Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll (file missing)

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Adrian\Dane aplikacji\Nowe

Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O3 - Toolbar: Expressivo - {85F685C3-20D9-4943-95E4-EB4224056C3F} - C:\Program Files\ivo\Expressivo\IH_iexplore.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [bigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM..\Run: [LASER Mouse] "C:\Program Files\Office-Web\Office-Web Center\Panel.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - Startup: Neostrada Tp.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu Bluetooth\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 -

{B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu

Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Oprogramowanie interfejsu

Bluetooth\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{48E41DCC-5FD7-462B-B7CA-5D3EC3FB1EB9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program

Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: CPUCooLServer Service (CPUCooLServer) - Unknown owner - C:\Program Files\CPUCooL\CooLSrv.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet

Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program

Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: lxcf_device - - C:\WINDOWS\s


(Henio Mazurek) #2

Wklej log z OTL i GMER

Logi wklej na wklej.org lub wklej.to a tutaj tylko link do wklejki.


(ardianekkk) #3

OTL: http://wklej.to/8GKb/html

GMER: http://wklej.to/fIQH/html


(Henio Mazurek) #4

Wklej taki tekst w OTL

Kliknij Run Fix i daj nowy log z OTL.

Usuń resztki bonjour wg tej instrukcji

http://www.searchengines.pl/Jak-usunac- ... 03177.html


(ardianekkk) #5

zrobione.

nowy log z OTL: http://wklej.to/b0YT/html


(Henio Mazurek) #6

Nie do końca zrobione. Zastosuj LSP-Fix i przenieś za jego pomocą wpis mdnsNSP.dll z okna Keep do Remove (wszystko w linku jaki podałem) potem nowy log z OTL.


(ardianekkk) #7

alez wlasnie tak zrobilem, oto dowód. 18639260.th.jpg


(Henio Mazurek) #8

Zaznacz kratkę przy I know what I'm doing potem kliknij Finish. Upewnij się, że tego pliku już tam nie ma i wklej nowy log z OTL.


(ardianekkk) #9

screen: 27004106.th.jpg

log http://wklej.to/EoLG/html


(Henio Mazurek) #10

Wklej taki tekst w OTL

Klikasz Run Fix. Po restarcie klikasz CleanUp bo nic już tutaj nie ma.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner'em.


(ardianekkk) #11

wszystko wg instrukcji.

log: http://wklej.to/kNYs/html


(Henio Mazurek) #12

No to już nic nie powinno być.


(ardianekkk) #13

okej. mam pytanie. nie mam na kompie partycji (moj blad, poneiwaz nie zrobilem sobie w czasie instalowania xp), a teraz wiem, ze przydalaby mi sie jedna systemowa i druga z cala reszta. Czy mozna to zrobic jakos teraz? nie tracac zadnych danych, programow itp? Chodzi mi szczegolnie o tyo ze chce np zrobic kopie zapasowa, ale gdy robie ja w mojej sytuacji to ma ona 25 GB (czyli tyle ile mam zajetego miejsca na dysku). Jest na to jakas rada?


(Henio Mazurek) #14

Są programy do partycjonowania ale nie wiem który byłby najlepszy. Może załóż wątek w dziale "Poszukuję".


(Olixxx94) #15

Spróbuj programem GParted :arrow:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... ted+0.4.55

Instrukcja, jak wypalić bootowalną płytkę z GParted:

CDBurnerXP

(wymaga wcześniejszej instalacji pakietu .NET Framework 3.0)

1.Zainstaluj i otwórz program.

 1. Klik na przycisk Utwórz płytę z danymi.

 2. Wejdź w Plik->Nagraj płytę z pliku ISO.

 3. Klik na przycisk z ...

 4. Wskaż lokalizację pliku ISO GParted.

 5. Włóż czystą płtyę do nagrywarki i klik na Nagraj płytę.

 6. Po zakończeniu nagrywania klik na OK w komunikacie.

Ashampoo Burning Studio 6

 1. Wybierz Utwórz/Nagraj obraz płyty-> Nagraj obrazy płyt CD/DVD/Blu-ray

 2. Klik na Przeglądaj.

 3. Wskaż lokalizację pliku ISO GParted.

 4. Klik na Dalej.

 5. Włóż czystą płytę do nagrywarki i klik na Nagraj.


(ardianekkk) #16

znow wszedlem chyba na ta sama strone, dlatego ze stalo sie znow tak samo jak ostatnio. na szczescie juz wiem, ktora to. prosze tylko o sprawdzenie loga z OTL czym i tym razem znow sie cos nie wpierniczylo, bo do autostartu od razu wgral sie plik icowin32.exe ;/ zrobilem przywracanie systemu, ale i tak dziwnie komp chodzi, bo jest caly czas prawie 100% wykorzystania procesora, mimo otwartej np jednej strony na necie.

tutaj log z OTL: http://wklej.to/qO9p/html


(Henio Mazurek) #17

Nic w logu nie ma. Możesz jeszcze dokleić z GMER.