Komputer ostatnio spowolnił


(Klik9) #1

Byłbym wdzięczny za sprawdzenie

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:24:29, on 2007-11-25

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

E:\Plustek Skaner\Finereader 9\NetworkLicenseServer.exe

D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 6\CancelAutoplay.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 6\CancelAutoplay.exe

D:\Program Files\ESTsoft\ALSong\ALSong.exe

D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "D:\Program Files\RivaTuner v2.06\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Smart Start UP] D:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe /Automation 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] D:\Program Files\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [KvXP] "D:\Program Files\Digiturbo\ƒEƒCƒ‹ƒXƒhƒNƒ^�[Ver.10FW\KvXP.kxp" /ScanBoot /ScanSys (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [KvXP] "D:\Program Files\Digiturbo\ƒEƒCƒ‹ƒXƒhƒNƒ^�[Ver.10FW\KvXP.kxp" /ScanBoot /ScanSys (User 'Default user')

O4 - Startup: Skrót do ashDisp.exe.lnk = D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

O4 - Global Startup: Action Manager 32 (OpticSlim 2420+).lnk = E:\Plustek Skaner\OpticSlim 2420+\AM32.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O15 - Trusted Zone: http://www.albion.gra24h.pl

O15 - Trusted Zone: http://www.kaspersky.pl

O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} (CR64Loader Object) - http://www.miniclip.com/bestfriends/retro64_loader.dll

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{CA2CD338-91CE-4897-A400-A8F1CDFDEE42}: NameServer = 10.1.7.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Usługa licencjonowania programu ABBYY FineReader 9.0 (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - E:\Plustek Skaner\Finereader 9\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - D:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://bond11.w.interia.pl/albion.gif

O24 - Desktop Component 1: (no name) - http://foto-gra-online.republika.pl/tapeta/TN_orli-klasztor_1024x768.JPG

O24 - Desktop Component 3: (no name) - http://www.functionhost.com/~saleib/icy/schodki/tower_8.cfg


--

End of file - 6484 bytes

Z góry dzięki


(Gutek) #2

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools


(Klik9) #3

Nie, dziękuje, robiłem to kiedyś takimi automatami do czyszczenia rejestru i od razu musiałem robić formata, bo XPek zaczął po tym wariować...A jest w tym rejestrze aż tak źle, że trzeba takich optymalizacji?


(Gutek) #4

Może być masz trochę zbędników w autostarcie, pewnie część usuwałeś i instalowałeś softu :wink: