Komputer rozłącza połączenie


(Voltarus) #1

A więć skonfigurowałem komputery w następujący sposób:

Konfiguracja pierwszego komputera:

1. Wejdź w "Start" "Ustawienia" "Połączenia sieciowe" Następnie prawym kliknij na ikonie karty WiFi i wybierz "Właściwości", przejdź do zakladki "Sieci bezprzewodowe", w tej zakładce na dole po prawo jest przycisk "Zaawansowane" kliknij go i zaznacz opcję "Tylko sieci typu komputer-komputer (Ad-Hoc)" i kliknij na "Zamknij".

2. Teraz Kliknij na przycisk "Dodaj", otworzy się kolejne okienko, i tak:

- W Zakładce "Skojarzenie" wpisujesz:

- Nazwa Sieciowa (SSID): (tu nazwa sieci np. komp)

- Uwierzytelnianie sieciowe: otwarte

- Szyfrowanie danych: (na razie ustaw na wyłączone)

- Zaznacz opcję "To jest jest siec typu komputer-komputer (Ad-Hoc), punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane.

3. W zakładce "połączenie", zaznacz opcję: "Połącz gdy ta sieć jest w zasięgu"

Teraz potwierdź wszystko "OK" i przejdż do "Właściwości sieci bezprzewodowej" czyli prawy klik na ikonie polaczenia WiFi w Połączeniach sieciowych i Właściwości.

4. W wyświetlonym okienku znajdź "Protokół Internetowy (TCP/IP)" i otwórz jego "Właściwości", zaznacz "Użyj następującego Adresu" i wpisz w polach:

Adres IP: 10.1.1.10

Maska Podsieci: 255.0.0.0

Resztę zostaw pustą, potwierdź wszystko OK aby zamknąć wszystkie okienka.

Przejdź do drugiego komputera:

1. Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe

2. Teraz prawym na ikonie połączenia bezprzewodowego i "Właściwości"

3. We właściwościach znajdź tak samo jak poprzednio protokół internetowy TCP/IP i ustaw IP: 10.1.1.11 Maska podsieci: 255.0.0.0 Reszta pusta.

4. Przejdź do zakładki

"Sieci bezprzewodowe" i kliknij na przycis "Pokaż sieci bezprzewodowe" Powinno pojawić się okno z siecią o nazwie "komp" klikasz na Połącz" i to chyba wszystko.

Pamiętaj aby we Właściwościach połączenia bezprzewodowego z zakładce "Sieci bezprzewodowe" na obu komputerach była zaznaczona opcja: "Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej"! !!

i dzieje się rzecz następująca:

w komputerze nr 1: połączenie s siecią rozłącza się i łączy z częstotliwością raz na minute

w komputerze nr 2 : połączenie jest cały czas


(Voltarus) #2

WSZYSTKIM THX ZA JAKĄKOLWIEK POMOC