Komputer się albo restartuje albo zamyka?


(Przemek Linh) #1

mam problem z komputerem, jak napisałem w temacie, jak wyłączę go na noc to chcąc włączyć go rano muszę próbować jakieś 5-6razy... bo kilka sekund po włączeniu od razu się sam wyłącza, i później i tak nie można na nim działać zbyt długo bo albo się restartuje albo wyłącza... ;/ a jak chce się włożyć płytę do napędu to jest masakra wtedy to już nie ma możliwości żeby komputer działał normalnie... restartuje się co sekundę, i podczas uruchamiania (jeszcze nie zdąży się włączyć całkiem) nagle się zawiesi normalnie ja to nie wiem co się z nim dzieje... ;/ mógłby ktoś sprawdzić logi:

"Silent Runners.vbs", revision 53, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Yahoo! Pager" = ""C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet" ["Yahoo! Inc."]

"YSearchProtection" = "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe" ["Yahoo! Inc."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"eMuleAutoStart" = "C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart" ["http://www.emule-project.net"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe" [empty string]

"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]

"BDMCon" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe" /reg" ["SOFTWIN S.R.L."]

"BDAgent" = ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"" ["SOFTWIN S.R.L."]

"YSearchProtection" = ""C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"" ["Yahoo! Inc."]

"WheelMouse" = "d:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe" ["A4Tech Co.,Ltd."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "&Yahoo! Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll" ["BitComet"]

{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{5464D816-CF16-4784-B9F3-75C0DB52B499}" = "Yahoo! Mail"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Mail Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\YMMAPI.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "sockspy.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Yahoo! Mail\(Default) = "{5464D816-CF16-4784-B9F3-75C0DB52B499}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Mail Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\YMMAPI.dll" ["Yahoo! Inc."]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Startup items in "nikodem" & "All Users" startup folders:

---------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Kalendarz XP" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{E7A829CC-671F-4C3D-B590-8C0AEA72E6B2}\(Default) = "BitComet Button"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.9.24.dll" ["BitComet"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{461CC20B-FB6E-4F16-8FE8-C29359DB100E}\

"ButtonText" = "BitComet Search"


{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\

"ButtonText" = "Yahoo! Services"

"CLSIDExtension" = "{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll" ["Yahoo! Inc."]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\

<> "{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = "*[" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


BitDefender Communicator, XCOMM, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L"]

BitDefender Desktop Update Service, LIVESRV, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

BitDefender Scan Server, bdss, ""C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service" [null data]

BitDefender Virus Shield, VSSERV, ""C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service" ["SOFTWIN S.R.L."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]---------- (launch time: 2007-12-09 14:20:57)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

<>: Suspicious data at a browser hijack point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 242 seconds.

---------- (total run time: 575 seconds)

(huber2t) #2

W twoim wypadku możliwe że jest za słaby zasilacz spróbuj włożyć silniejszy


(Gutek) #3

W logach nic nie widzę


(Przemek Linh) #4

acha dzięki, właśnie tak mi się wydaje coraz bardziej to prawdopodobne, bo kiedyś się zdenerwowałem na komputer i kopnąłem w zasilacz.. :slight_smile: