Komputer sie muli strony WWW oraz gry


(Katrin04) #1

Witam.

Dziś wszedłem na komputer a tu nagle zamulenie 1 strona otwiera się 5-10 sekund. Gra w której mam przeciętnie do 50 pingu wyskakuje mi 500. Nie wiem co się stało. Wczoraj instalowałem sterowniki USB do nowego telefonu poza tym nic. Oto logi z

Hijackthis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:29:56, on 2009-05-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - D:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - D:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM..\Run: [AudioDeck] D:\Program Files\VIA\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "D:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKCU..\Run: [PcSync] D:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://D:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{15F073F0-B8EB-4B41-BEC9-0E3B5946AF01}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{15F073F0-B8EB-4B41-BEC9-0E3B5946AF01}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

--

End of file - 4241 bytes


(@Blade@) #2

usuń HijackThisem >> Fix checked

usuń ręcznie folder:

D:\Program Files\MyGlobalSearch

Wykonaj pełny skan Malwarebytes' Anti-Malware - jak coś znajdzie usuń i daj log


(Katrin04) #3

Oto logi z Anty-Malware:

Malwarebytes' Anti-Malware 1.36

Wersja bazy definicji: 1945

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2

2009-05-09 13:00:10

mbam-log-2009-05-09 (13-00-04).txt

Typ skanowania: Szybkie skanowanie

Przeskanowane obiekty: 63688

Upłynęło: 3 minute(s), 51 second(s)

Zainfekowane procesy w pamięci: 0

Zainfekowane moduły pamięci: 2

Zainfekowane klucze rejestru: 15

Zainfekowane wartości rejestru: 1

Zainfekowane pliki rejestru: 0

Zainfekowane foldery: 6

Zainfekowane pliki: 14

Zainfekowane procesy w pamięci:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane moduły pamięci:

D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

D:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.settingsplugin (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib{37b85a20-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{37b85a2a-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface{37b85a2c-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{014da6c9-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved{37b85a2b-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{ef281620-a3a3-4f08-874f-d68cfc9b7945} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.settingsplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.toolbarplugin (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CLASSES_ROOT\myglobalsearchbar.toolbarplugin.1 (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats{37b85a21-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyGlobalSearch (Adware.BookedSpace) -> No action taken.

Zainfekowane wartości rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser{37b85a29-692b-4205-9cad-2626e4993404} (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.

Zainfekowane pliki rejestru:

(Nie wykryto groźnych plików)

Zainfekowane foldery:

D:\Program Files\MyGlobalSearch (Adware.MyWebSearch) -> No action taken.


(@Blade@) #4

usuń ręcznie folder:

D:\Program Files\MyGlobalSearch ( w poprzednim poście pomyliłem literę partycji i zapewne nie mogłeś znaleźć folderu, mój błąd :frowning: )

Wykonaj pełne skanowanie i usuń wszystko co znajdzie