Komputer sie sam wylacza


(Oldzia007) #1

Czesc, mam problem z laptopem. Strasznie ciezko pracuje i sam z siebie sie wylacza.

Zainstalowalam Norton System Works i po przescanowaniu wykryl on kilka problemow , ktorych niestety nie jest w sanie naprawic. Zamieszcze je ponizej i bede wdzieczna za podpowiedzi co z tym zrobic.

Invalid Icon: C:\PROGRA~1\Smith Micro\Check It\WCOMX.PIF

THE ICON C:\WIN95\SYSTEM\PIFMGR.DLL CANNOT BE USED.

Ten sam kominutak pojawia sie przy pieciu podobnych wpisach , tyle ze koncowki sa inne:

WCOMXLB.PIF

WGAME.PIF

WLPTX.PIF

WLPTXLB2.PIF

WLPTXLB1.PIF

Pojawial sie tez komunikat o problem z power.dll badz hotkey.

Dzieki.


(huber2t) #2

Podaj logi z Hijackthis


(Samelas) #3

Witam. Moze byc przyczyna Windowsa zepsutego albo wina laptopa podaj marke firme. Pozdro


(Oldzia007) #4

Laptop Toshiba, Tecra M2.

Ponizej log.

Dziekuje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 8:59:45 PM, on 4/6/2008

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

c:\toshiba\ivp\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesbs32.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe

C:\WINDOWS\System32\1XConfig.exe

C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESBS32.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE

C:\WINDOWS\system32\TFNF5.exe

C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Toshiba\TAudEffect\TAudEff.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMEEJME.EXE

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe

C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\00THotkey.exe

C:\WINDOWS\System32\dlcccoms.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\internet explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def ... .yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def ... earch.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def ... .yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/def ... .yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.toshiba.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [Pinger] C:\TOSHIBA\IVP\ISM\pinger.exe /run

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [TosHKCW.exe] "C:\Program Files\TOSHIBA\Wireless Hotkey\TosHKCW.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TMESRV.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESRV31.EXE /Logon

O4 - HKLM..\Run: [TMESBS.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMESBS32.EXE /Client

O4 - HKLM..\Run: [TMERzCtl.EXE] C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\TMERzCtl.EXE /Service

O4 - HKLM..\Run: [TFNF5] TFNF5.exe

O4 - HKLM..\Run: [TFncKy] C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

O4 - HKLM..\Run: [TAudEffect] C:\Program Files\Toshiba\TAudEffect\TAudEff.exe /run

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [PRONoMgr.exe] c:\Program Files\Intel\PROSetWireless\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM..\Run: [LtMoh] C:\Program Files\ltmoh\Ltmoh.exe

O4 - HKLM..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DpUtil] C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [dlccmon.exe] "C:\Program Files\Dell Photo AIO Printer 924\dlccmon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM..\Run: [00THotkey] C:\WINDOWS\system32\00THotkey.exe

O4 - HKLM..\Run: [000StTHK] 000StTHK.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NVRotateSysTray] rundll32.exe C:\WINDOWS\system32\nvsysrot.dll,Enable

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NSWosCheck] "C:\Program Files\Norton SystemWorks Basic Edition\osCheck.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')

O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program Files\Norton SystemWorks Basic Edition\Norton Cleanup\WCQuick.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Express Cleanup - {5E638779-1818-4754-A595-EF1C63B87A56} - C:\Program Files\Norton SystemWorks Basic Edition\Norton Cleanup\WCQuick.lnk

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshiba.com

O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/Fac ... oader3.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: dlcc_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\dlcccoms.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\System32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton UnErase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\toshiba\ivp\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Tmesbs32 (Tmesbs) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesbs32.exe

O23 - Service: Tmesrv3 (Tmesrv) - TOSHIBA - C:\Program Files\TOSHIBA\TME3\Tmesrv31.exe

--

End of file - 12302 bytes


(sdar) #5

oldzia007 , Na forum obowiązuje używanie polskiej pisowni (włączając w to

znaki typu ą, ś, ć, ł, ó itd). Zastosuj się proszę do tej zasady i

popraw błędy. W przeciwnym wypadku temat może zostać usunięty.


(niezDarek) #6

może masz za wysokie temperatury podzespołów i komp ci sie przegrzewa sprawdź najlepiej temperaturę jaką masz na procesorze


(huber2t) #7

Log jest czysty

Pokaż log z Combofix


(Samelas) #8

jeżeli będziesz Sprawdzać jakie masz temperatury to polecam EVEREST HOME EDITION Albo ULTIMATE . pozdro


(Oldzia007) #9

Przepraszam, ale nie posiadam polskich znakow.


(Oldzia007) #10

Wiec tak, ComboFix nie dam radu uruchomic( po rozpakowaniu nie moge sie doszukac pliku exe w folderze combofix).

Sprawdzilam temperatury, ale nic mi to nie mowi wiec jesli macie wolna chwilke ...

Dziekuje jeszcze raz.

Field Value

Sensor Properties

Sensor Type Analog Devices ADM1021 (SMBus 4Ch)

GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)

Temperatures

Motherboard 68 °C (154 °F)

CPU 86 °C (187 °F)

GPU 71 °C (160 °F)

GPU Ambient 56 °C (133 °F)

FUJITSU MHV2100AT 37 °C (99 °F)

Znalazlam jakies jeszcze ostrzezenie:

Field Value

Warning Accuracy of DMI data cannot be guaranteed

oraz

Field Value

Problem AGP aperture size is more than half of the system memory size. This may cause performance penalty.


(niezDarek) #11

chłodzenie procka ci nawala

jeśli podkręcałeś to zmień mnożnik procesora na nominalny jeśli nie to zobacz czy działa chłodzenie

napisz jaką masz konfiguracje kompa:procesor,karta graficzna,płyta główna

ale podejrzewam że będziesz musiała wymienić chłodzenie procka

a jeśli chodzi o polską pisownie(znaki) to radze zajrzeć tutaj


(sdar) #12

W takim razie je ZAINSTALUJ i zastosuj się do mojej prośby.


(Oldzia007) #13

Dostosowalam sie do wskazowek, ale niestety nie dziala to poprawnie. Przy uzyciu Alt wyskakuja mi rozne okienka, penie jakie


(Oldzia007) #14

Zastosowalam sie do wskazowek, niestety bez powodzenia. Owszem data wyslwietla sie w polskim formacie, ale przy uzyciu Alt otwieraja badz zamykaja mi sie okienka. Zapewne jakies skroty, o ktorych nie mialam pojecia. Czy ma to znacznie ,ze komuter byl kupiony w Stanach?

Typ procesora Mobile Intel Pentium M, 1700 MHz (17 x 100)

Karta wideo NVIDIA GeForce FX Go5200 32M/64M (64 MB)

Nazwa p³yty g³ównej TOSHIBA TECRA M2 -w programie Everest zmienilo jezyk, ale nadal nie wyswietla naszych znakow.

Czy uaktualnienie biosu moze pomoc? Mam nowsza wersje tylko troche sie boje ,ze zepsuje calkiem komputer jezeli np wylaczy sie podczas procesu.