Komputer się tnie - proszę o pomoc


(Pecosiak) #1

Mój komp się ostatnio tnie. Nie jest to uciążliwe, tnie się tak na sekundę, ale jest to uciążliwe bo mniej więcej co minutę. Zamieszczam loga z HJT.

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Creative\Prodikeys\Prodload.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Keyboard & Mouse Driver\KMProcess.exe

C:\Program\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\TrueCrypt\TrueCrypt.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\Opera\Opera.exe

C:\Program\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\Program\RegCleaner\RegCleanr.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.APEHA.ru

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget2 urlcatch - {1F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF1} - y:\Program\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\bhoCATCH.dll (file missing)

O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\Program\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\Program\MegauploadToolbar\megauploadtoolbar.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ProdikeysAutorun] C:\Program\Creative\Prodikeys\Prodload.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KMCONFIG] C:\Program\Keyboard & Mouse Driver\StartAutorun.exe KMConfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTRegRun] C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - Y:\Program\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - Y:\Program\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Keyboard And Mouse Communication Service (KMWDSERVICE) - UASSOFT.COM - C:\Program\Keyboard & Mouse Driver\KMWDSrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Proszę o pomoc.


(Marekglapa) #2

To jest czy nie jest uciążliwe. Troche zdecydowania :stuck_out_tongue: Przeskanuj komputer antywirusem i zobacz czy coś się poprawiło. Jeśli nie to musisz czekać na kolegów od HJT bo ja się na tym nie znam.


(Pecosiak) #3

Kurcze, zle napisalem. Mialo byc "nie denerwuje ale jest uciazliwe". Szczegolnie gdy gram np. w Guitar Hero.


(Apdjs) #4

Użyj opcji "Fix checked" w HJT

Pobierz ComboFix i przeskanuj system

Na czas pobierania i skanowania proszę wyłączyć wszelkie zapory i antyvirusy

Loga wklejasz na WKLEJ TO lub WKLEJ a w poście daj linka