Komputer sie wyłącza


(Agnieszkalewa) #1

Od tygodnia komputer sam się wyłącza co kilkanaście minut, czasem już po paru minutach.Był wtedy ściągany Kalendarz XP.Wcześniej często sie zawieszał.Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 20:09:50, on 2007-02-17 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe 

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe 

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe 

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe 

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe 

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest.bin 

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe 

C:\Documents and Settings\madej\Pulpit\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL 

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll 

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll 

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\CfgWiz.exe" /GUID {0D7956A2-5A08-4ec2-A72C-DF8495A66016} /MODE CfgWiz /CMDLINE "REBOOT" 

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe 

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE 

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program Files\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html 

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm 

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1FE6B2E2-B1E1-4506-89F1-A179DECA6CDD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1FE6B2E2-B1E1-4506-89F1-A179DECA6CDD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164 

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe 

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe 

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE 

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe 

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe 

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe :( :(

(adam9870) #2

Plik usuń ręcznie w trybie awaryjnym jeśli będzie a wpis HJT.

Komputer się wyłącza czy restartuje?

Podaj konfigurację sprzętową komputera.

Dokonaj pomiaru temperatur i napięć przy pomocy programu EVEREST:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=88838

Czy w trybie awaryjnym problem również występuje?

Czy ostatnio robiłeś coś poważniejszego np. wymieniałeś jakiś podzespół etc.?

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis plus z SilentRunners


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222


(Agnieszkalewa) #4

Komputer sie wyłącza całkiem bez ostrzezenia. Nic nie było poważnego zmieniane.

Złączono Posta : 18.02.2007 (Nie) 22:33

Niestety dalsze informacje mogę podać dopiero w piatek gdyz w tej chwili nie mam dostępu do właściwego komputera. Ponieważ jestem zielona w tym temacie a nie mam się do kogo zwrócić o pomoc, proszę o wyrozumiałość i szczegółowe odpowiedzi.Dzięki