Komputer sie zacina ,polskie google niedziała wirus-pomocy


(Lukasz1999) #1

Witam!

chyba złapałem jakiegoś wirusa,od pewnego czasu komputer wiesza się przy byle czym np.przy przeglądaniu allegro,we wszystkich przeglądarkach nie działa polskie google,skanowałem wszystkimi możliwymi antywirusami i nic dalej to samo ,muj sytem to xp Oto logi z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 20:09:49, on 2011-03-18

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17095)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\PROGRA~1\PROGRAMY\avg\avgchsvx.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgfws.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Program Files\Programy\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgam.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgnsx.exe

C:\WINDOWS\AsScrPro.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Programy\ESET Smart Security\egui.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\KBFiltr.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\WDC.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgcsrvx.exe

D:\PROGRA~1\PROGRAMY\avg\avgrsx.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgcsrvx.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

D:\Program Files\PROGRAMY\opera\opera.exe

D:\Program Files\PROGRAMY\hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgssie.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATKHOTKEY] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe

O4 - HKLM..\Run: [Power4Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\WINDOWS\AsScrPro.exe

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\WINDOWS\AsScrProlog.exe

O4 - HKLM..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

O4 - HKLM..\Run: [updateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.0"

O4 - HKLM..\Run: [CLMLServer] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [updatePPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\4.0"

O4 - HKLM..\Run: [updatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [egui] "D:\Program Files\Programy\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AVG_TRAY] D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgtray.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

O4 - HKCU..\Run: [ALLUpdate] "D:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [browserChoice] "C:\WINDOWS\system32\browserchoice.exe" /run (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\PROGRAMY\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Funkcja Google Sidewiki - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij &do programu OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Notatki połączone programu OneNote - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{000A9727-29FB-48AC-9529-58DF14388BCE}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FC472F60-E851-4337-AD96-6D075DDA605A}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34,8.8.8.8

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{000A9727-29FB-48AC-9529-58DF14388BCE}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{000A9727-29FB-48AC-9529-58DF14388BCE}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ABBYY.Licensing.FineReader.ScreenshotReader.9.0 - ABBYY (BIT Software) - D:\Program Files\PROGRAMY\abby screenshot\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: Zapora AVG (avgfws) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgfws.exe

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Usługa Bonjour (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\Program Files\Programy\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Program Files\Programy\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: FsUsbExService - Teruten - C:\WINDOWS\system32\FsUsbExService.Exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 13330 bytes


(Ascent) #2

HijackThis to przeżytek, podaj loga z OTL: otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html


(Lukasz1999) #3

OTL Extras logfile created on: 2011-03-18 20:38:45 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.22.3 Folder = C:\Documents and Settings\MEGABAJT\Pulpit

Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.5730.13)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

2,00 Gb Total Physical Memory | 1,00 Gb Available Physical Memory | 67,00% Memory free

4,00 Gb Paging File | 3,00 Gb Available in Paging File | 82,00% Paging File free

Paging file location(s): C:\pagefile.sys 2046 4092 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\WINDOWS | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 87,46 Gb Total Space | 21,88 Gb Free Space | 25,01% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 145,42 Gb Total Space | 142,76 Gb Free Space | 98,17% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: MEGABAJT-9F5F96 | User Name: MEGABAJT | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

========== Extra Registry (SafeList) ==========

========== File Associations ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes]

.chm [@ = Reg Error: Key error.] -- Reg Error: Key error. File not found

.cpl [@ = cplfile] -- Reg Error: Key error. File not found

.html [@ = Opera.HTML] -- D:\Program Files\PROGRAMY\opera\Opera.exe (Opera Software)

.url [@ = InternetShortcut] -- Reg Error: Key error. File not found

.reg [@ = regfile] -- regedit.exe "%1"

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1708537768-1644491937-1606980848-1003\SOFTWARE\Classes]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

========== Shell Spawning ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\shell[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

chm.file [open] -- Reg Error: Key error.

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- Reg Error: Key error.

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- winhlp32.exe %1

htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.

htmlfile [print] -- Reg Error: Key error.

http [open] -- "D:\Program Files\PROGRAMY\opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

https [open] -- "D:\Program Files\PROGRAMY\opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

InternetShortcut [open] -- Reg Error: Key error.

InternetShortcut [print] -- Reg Error: Key error.

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [open] -- regedit.exe "%1"

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- Reg Error: Key error.

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [Winamp.Bookmark] -- "D:\Program Files\PROGRAMY\Winamp\winamp.exe" /BOOKMARK "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Enqueue] -- "D:\Program Files\PROGRAMY\Winamp\winamp.exe" /ADD "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Play] -- "D:\Program Files\PROGRAMY\Winamp\winamp.exe" "%1" (Nullsoft)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

========== Security Center Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"FirstRunDisabled" = 1

"AntiVirusDisableNotify" = 0

"FirewallDisableNotify" = 0

"UpdatesDisableNotify" = 0

"AntiVirusOverride" = 1

"FirewallOverride" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

========== System Restore Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]

"DisableSR" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]

"Start" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]

"Start" = 2

========== Firewall Settings ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

"EnableFirewall" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"EnableFirewall" = 1

"DoNotAllowExceptions" = 0

"DisableNotifications" = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

"1900:UDP" = 1900:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22007

"2869:TCP" = 2869:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22008

"139:TCP" = 139:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22004

"445:TCP" = 445:TCP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22005

"137:UDP" = 137:UDP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22001

"138:UDP" = 138:UDP:LocalSubNet:Disabled:@xpsp2res.dll,-22002

"17699:TCP" = 17699:TCP:*:Enabled:BitComet 17699 TCP

"17699:UDP" = 17699:UDP:*:Enabled:BitComet 17699 UDP

========== Authorized Applications List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]

"D:\Program Files\PROGRAMY\Ares\Ares.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\Ares\Ares.exe:*:Enabled:Ares p2p for windows -- (Ares Development Group)

"C:\WINDOWS\system32\java.exe" = C:\WINDOWS\system32\java.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)

"D:\Program Files\PROGRAMY\Mozilla\firefox.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\Mozilla\firefox.exe:*:Enabled:Firefox -- (Mozilla Corporation)

"C:\WINDOWS\system32\dpnsvr.exe" = C:\WINDOWS\system32\dpnsvr.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay8 Server -- (Microsoft Corporation)

"D:\Program Files\PROGRAMY\opera\opera.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\opera\opera.exe:*:Enabled:Opera Internet Browser -- (Opera Software)

"C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe" = C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsasvr.exe:*:Enabled:KTF MUSIC AoD Server -- (PeeringPortal)

"C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe" = C:\Program Files\Samsung\Samsung New PC Studio\npsvsvr.exe:*:Enabled:KTF MUSIC VoD Server -- (PeeringPortal)

"C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe" = C:\Program Files\Gadu-Gadu 10\gg.exe:*:Enabled:Gadu-Gadu 10 -- (GG Network S.A.)

"C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe" = C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)

"C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe" = C:\Program Files\Google\Google Earth\client\googleearth.exe:*:Enabled:Google Earth

"D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" = D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe:*:Enabled:µTorrent -- (BitTorrent, Inc.)

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTE.EXE" = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft OneNote -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE" = C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook -- (Microsoft Corporation)

"C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\geplugin.exe" = C:\Program Files\Google\Google Earth\plugin\geplugin.exe:*:Enabled:Google Earth

"D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgdiagex.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgdiagex.exe:*:Enabled:Diagnostyka AVG 2011 -- (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

"D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgnsx.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgnsx.exe:*:Enabled:Ochrona Sieci -- (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

"D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgmfapx.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgmfapx.exe:*:Enabled:Instalator AVG -- (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

"D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgam.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgam.exe:*:Enabled:Menedżer alarmów systemu AVG -- (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

"D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgemcx.exe" = D:\Program Files\PROGRAMY\avg\avgemcx.exe:*:Enabled:Uniwersalny skaner poczty e-mail -- (AVG Technologies CZ, s.r.o.)

========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{002D9D5E-29BA-3E6D-9BC4-3D7D6DBC735C}" = Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148

"{0969AF05-4FF6-4C00-9406-43599238DE0D}" = ASUS Splendid Video Enhancement Technology

"{0CB9668D-F979-4F31-B8B8-67FE90F929F8}" = Bonjour

"{1943A043-5C85-4A16-A0D0-D687B2C1A40F}" = VirtualCom driver

"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

"{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}" = CyberLink DVD Suite

"{236BB7C4-4419-42FD-0409-1E257A25E34D}" = Adobe Photoshop CS2

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216016FF}" = Java 6 Update 16

"{28006915-2739-4EBE-B5E8-49B25D32EB33}" = Atheros Client Installation Program

"{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160000}" = Java SE Runtime Environment 6

"{32A3A4F4-B792-11D6-A78A-00B0D0160000}" = Java SE Development Kit 6

"{350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227}" = WebFldrs XP

"{350FB27C-CF62-4EF3-AF9D-70FF313FE221}" = iTunes

"{3AAE6633-8D9C-414A-B5EC-F65F45579A25}" = ESET Smart Security

"{3AC54383-31D1-4907-961B-B12CBB1D0AE8}" = MobileMe Control Panel

"{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}" = CyberLink Power2Go

"{4462AD13-F2AA-4CBD-9F95-293C38EED870}" = ASUS Power4Gear

"{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}" = HiJackThis

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{5A22D889-FBDD-4AE8-86EC-089D45FC133E}" = Alcor Micro Card Rader Driver and Utility

"{5F05C28D-DEA9-4AD6-A73A-064175988EAB}" = Search Settings v1.2.3

"{60D6618B-153F-4353-8185-908E676E5888}" = ASUS FancyStart

"{6811CAA0-BF12-11D4-9EA1-0050BAE317E1}" = CyberLink PowerDVD

"{6B751AEA-D37F-4246-9CF1-D37B429FDFD3}" = AVG 2011

"{7184F382-8A6C-4B85-A3AC-B63734B1E241}" = SAMSUNG Mobile USB Driver

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{77DCDCE3-2DED-62F3-8154-05E745472D07}" = Acrobat.com

"{786C5747-1033-0000-B58E-000000000001}" = Adobe Stock Photos 1.0

"{7B9CC60A-9B81-46A3-A953-76B6BF9EEC97}" = Age of Empires III

"{7C05592D-424B-46CB-B505-E0013E8E75C9}" = ATK Hotkey

"{7E84FAC8-C518-40F9-9807-7455301D6D25}" = SamsungConnectivityCableDriver

"{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{865CD808-6D31-4269-9D36-693CFE75D26A}" = Express Gate

"{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}" = Microsoft Silverlight

"{8EDBA74D-0686-4C99-BFDD-F894678E5B39}" = Adobe Common File Installer

"{90140000-0010-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Software Update for Web Folders (Polish) 14

"{90140000-0015-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2010

"{90140000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2010

"{90140000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2010

"{90140000-0019-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2010

"{90140000-001A-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2010

"{90140000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2010

"{90140000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2010

"{90140000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2010

"{90140000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Polish) 2010

"{90140000-002C-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Polish) 2010

"{90140000-003D-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Single Image 2010

"{90140000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2010

"{90140000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2010

"{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

"{A276502A-8979-44FB-8090-90CF72F22ABC}" = AVG 2011

"{A2BCA9F1-566C-4805-97D1-7FDC93386723}" = Adobe AIR

"{A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7}" = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

"{AC599724-5755-48C1-ABE7-ABB857652930}" = PC Connectivity Solution

"{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A94000000001}" = Adobe Reader 9.4.2 - Polish

"{B74D4E10-1033-0000-0000-000000000001}" = Adobe Bridge 1.0

"{C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F}" = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

"{C41300B9-185D-475E-BFEC-39EF732F19B1}" = Apple Software Update

"{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}" = CyberLink LabelPrint

"{C9BED750-1211-4480-B1A5-718A3BE15525}" = REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver

"{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = PowerDirector

"{CCA1EEA3-555E-4D05-AC46-4B49C6C5D887}" = Apple Mobile Device Support

"{CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9}" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"{D103C4BA-F905-437A-8049-DB24763BBE36}" = Skype™ 4.1

"{D1E5870E-E3E5-4475-98A6-ADD614524ADF}" = ATK Media

"{D36DD326-7280-11D8-97C8-000129760CBE}" = CyberLink PhotoNow

"{D3D54F3E-C5C3-443D-978F-87A72E5616E8}" = ATK Generic Function Service

"{D8CE69B0-9274-4b8c-BA49-0FF6A20A3C65}" = SAMSUNG SYMBIAN USB Download Driver

"{DAEAFD68-BB4A-4507-A241-C8804D2EA66D}" = Apple Application Support

"{E35AF511-B618-4D02-B559-0F2147341D3B}" = AVG 2011

"{E7004147-2CCA-431C-AA05-2AB166B9785D}" = QuickTime

"{E9787678-1033-0000-8E67-000000000001}" = Adobe Help Center 1.0

"{EC8BD21F-0CA0-4BBF-97D9-4A52B30041A1}" = ASUS Virtual Camera

"{F0FC3C44-E864-44CD-9604-6D5A7A49181E}" = Splash PRO

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver

"{F193FC0E-9E18-40FC-A974-509A1BDD240A}" = Samsung New PC Studio

"{F9000000-0015-0000-0000-074957833700}" = ABBYY Screenshot Reader

"3A5DEFA413DDE699DBA6EBE0A63534ACA524D30F" = Pakiet sterowników systemu Windows - Nokia pccsmcfd (10/12/2007 6.85.4.0)

"5C8976445B2EF9EA65F2E275941401B49E32B62D" = Windows Driver Package - Sony Ericsson Mobile Communications (ggsemc) USB (03/20/2008 2.1.0.0)

"Adobe AIR" = Adobe AIR

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"Adobe Photoshop CS2 - {236BB7C4-4419-42FD-0409-1E257A25E34D}" = Adobe Photoshop CS2

"Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player 11.5

"ALUpdate_is1" = ALTools Update

"Ares" = Ares 2.1.1

"Asus_Camera_ScreenSaver" = Asus_Camera_ScreenSaver

"ASUSUSBDEVIC" = ASUS USB2.0 UVC VGA WebCam

"AVG" = AVG 2011

"CCleaner" = CCleaner

"Data Access Objects (DAO) 3.5" = Data Access Objects (DAO) 3.5

"E24870CB6AA1C3511635FF9020A3E9471287FBE7" = Pakiet sterowników systemu Windows - MobileTop (sshpmdm) Modem (01/26/2008 2.6.0.0)

"Gadu-Gadu 10" = Gadu-Gadu 10

"Gimnazjum klasa 1 - Śladami przeszłości" = Gimnazjum klasa 1 - Śladami przeszłości

"Have Fun1.0" = Have Fun

"Icy Tower v1.4_is1" = Icy Tower v1.4

"InstallShield_{1FBF6C24-C1FD-4101-A42B-0C564F9E8E79}" = CyberLink DVD Suite

"InstallShield_{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}" = CyberLink Power2Go

"InstallShield_{5A22D889-FBDD-4AE8-86EC-089D45FC133E}" = Alcor Micro Card Rader Driver and Utility

"InstallShield_{7B9CC60A-9B81-46A3-A953-76B6BF9EEC97}" = Age of Empires III

"InstallShield_{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = PowerDirector

"InstallShield_{D36DD326-7280-11D8-97C8-000129760CBE}" = CyberLink PhotoNow

"InstallShield_{F193FC0E-9E18-40FC-A974-509A1BDD240A}" = Samsung New PC Studio

"ipla" = ipla 2.2

"KURS JEZYKA ANGIELSKIEGOGB" = Kurs języka angielskiego

"Malwarebytes' Anti-Malware_is1" = Malwarebytes' Anti-Malware

"Microsoft .NET Framework 3.5 SP1" = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

"Microsoft.Net.Client.3.5" = Microsoft .NET Framework Client Profile

"Mozilla Firefox (3.5.17)" = Mozilla Firefox (3.5.17)

"Mozilla Firefox (3.6.15)" = Mozilla Firefox (3.6.15)

"Mozilla Firefox 4.0b6 (x86 pl)" = Mozilla Firefox 4.0b6 (x86 pl)

"nbi-nb-base-6.9.1.0.0" = NetBeans IDE 6.9.1

"Notepad++" = Notepad++

"Office14.SingleImage" = Microsoft Office Professional 2010

"Opera 11.01.1190" = Opera 11.01

"Picasa 3" = Picasa 3

"SAMSUNG Android USB Modem" = SAMSUNG Android USB Modem Software

"SAMSUNG Mobile Composite Device" = SAMSUNG Mobile Composite Device Software

"SAMSUNG Mobile Modem" = SAMSUNG Mobile Modem Driver Set

"Samsung Mobile Modem Device" = Samsung Mobile Modem Device Software

"SAMSUNG Mobile Modem V2" = SAMSUNG Mobile Modem V2 Software

"Samsung Mobile phone USB driver" = Samsung Mobile phone USB driver Software

"SAMSUNG Mobile USB Download Driver" = SAMSUNG Mobile USB Download Driver Software

"SAMSUNG Mobile USB Modem" = SAMSUNG Mobile USB Modem Software

"SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0" = SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software

"Samsung Mobile USB Modem Device" = Samsung Mobile USB Modem Device Software

"SAMSUNG USB Mobile Device" = SAMSUNG USB Mobile Device Software

"Soldat_is1" = Soldat 1.4.2

"The KMPlayer" = The KMPlayer (remove only)

"Total Video Converter 3.70_is1" = Total Video Converter 3.70 100621

"Totalcmd" = Total Commander (Remove or Repair)

"uTorrent" = µTorrent

"Winamp" = Winamp

"WinGimp-2.0_is1" = GIMP 2.6.7

"WinRAR archiver" = Archiwizator WinRAR

========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1708537768-1644491937-1606980848-1003\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"multiWeather" = multiWeather

========== Last 10 Event Log Errors ==========

[Application Events]

Error - 2011-03-15 12:47:29 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 463609

Error - 2011-03-15 12:47:29 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledSPRetry 463609

Error - 2011-03-15 12:47:31 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2011-03-15 12:47:31 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 465562

Error - 2011-03-15 12:47:31 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledSPRetry 465562

Error - 2011-03-15 12:47:33 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2011-03-15 12:47:33 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 467515

Error - 2011-03-15 12:47:33 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledSPRetry 467515

Error - 2011-03-15 12:47:35 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: Continuously busy for more than a second

Error - 2011-03-15 12:47:35 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Bonjour Service | ID = 100

Description = Task Scheduling Error: m->NextScheduledEvent 469469

[OSession Events]

Error - 2010-01-05 07:05:16 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description =

[System Events]

Error - 2011-03-16 14:07:30 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = DCOM | ID = 10000

Description = Nie można uruchomić serwera DCOM: {49BD2028-1523-11D1-AD79-00C04FD8FDFF}.

Błąd:

„%5”

wystąpił

podczas uruchamiania tego polecenia: C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe -Embedding

Error - 2011-03-16 14:59:25 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-17 00:23:45 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-17 08:22:10 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-17 13:18:20 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = PSched | ID = 14103

Description = QoS [Karta {000A9727-29FB-48AC-9529-58DF14388BCE}]: Sterownik karty

sieciowej nie mógł wykonać kwerendy w poszukiwaniu OID_GEN_LINK_SPEED.

Error - 2011-03-17 13:23:00 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-17 13:28:46 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-17 15:42:24 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-18 02:07:16 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

Error - 2011-03-18 07:07:05 | Computer Name = MEGABAJT-9F5F96 | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi TrackerCam Video Capture Driver z powodu

następującego błędu: %%1058

< End of report >


(Acorus) #4

Potrzebny jeszcze OTL.txt

Log umieść na wklej .org


(Lukasz1999) #5

http://wklej.org/id/495353/


(Acorus) #6

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt..Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Lukasz1999) #7

pisało że coś się stało z dyskiem c i że mam użyć procedury chdsk. log po usunięciu mi się nie zapisał.

oto po skanowaniu

http://wklej.org/id/495554/


(Acorus) #8

W porządku.W OTL użyj opcji Sprzątanie.Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware.


(Lukasz1999) #9

zrobiłem tak jak napisałeś ale problem dalej występuje,wszystko się wiesza firefox włącza sie 1 minute ,google.pl nie działa,malwarebytes nic nie wykrył.Co dalej?


(Spandau) #10

No nie dziwię się że nic nie wykrył i że nic nie działa Ile jeszcze tych programów zabezpieczających zainstalujesz Wszystko jest do wywalenia Ale po kolei W logu OTL widać AVG

Eset Smart Security

No i żeby było wesoło to jeszcze coś od Comodo

Wszystko do usunięcia PO usunięciu podasz nowe logi i zainstalujesz jeden program zabezpieczający Sam wybierzesz jaki. Jeśli nie wiesz jak poprawnie usuwać tego typu programy pisz