Komputer się zawiesza, nie reaguje


(Maxpl17) #1

Uprzejmie proszę o pomoc ze strony użytkowników forum, ostatnimi dniami komputer dziwnie zaczął się zachowywać, niby mcafee na bierząco skanuje komputer, niby nic nie wykrył, ale... PC strasznie wariuje, co jakiś czas zawiesza się [czarny ekran, pisk z głośników itp] aż go nie zrestartuje, wtem napisane jest: "CPU Overhalted" zanim zacznie bootować system. No z ciekawości sprawdzam, CPU 26 stopni, myślę, może czujnik się popsuł, ale radiatory zimniutkie, wiatraczek chłodzi elegancko, no coś nie tak... Podczas korzystania z systemu, jest on jakiś typowo wolniejszy, dostaje takie chwilowe zwiechy dosłownie co 3 minuty, albo jak coś robię, typu chcę wejść sprawdzić czemu ma problem z połączeniem się do internetu, albo menu otwieram, no i taka zwiecha na 2-3 minuty.

Log z HijackThis. Jak będzie coś więcej potrzeba to proszę powiedzieć. Pozdrowienia.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:32:12, on 2011-12-27

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18639)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\AASP\1.00.64\aaCenter.exe

C:\Program Files\ASUS\Six Engine\SixEngine.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\EXPERTool\TBPANEL.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razertra.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerofa.exe

C:\Program Files\Razer\DeathAdder\vdDaemon.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Opera 10.60 Beta\opera.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\hijackthis\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://enascor.com/search/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20111117144821.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: McAfee SiteAdvisor BHO - {B164E929-A1B6-4A06-B104-2CD0E90A88FF} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor Toolbar - {0EBBBE48-BAD4-4B4C-8E5A-516ABECAE064} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-f7ed0776fb27} - c:\program files\steganos internet anonym 2006\sia2006iep.dll

O3 - Toolbar: Softonic-Eng7 Toolbar - {414b6d9d-4a95-4e8d-b5b1-149dd2d93bb3} - C:\Program Files\Softonic-Eng7\tbSoft.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mcui_exe] "C:\Program Files\McAfee.com\Agent\mcagent.exe" /runkey

O4 - HKLM\..\Run: [Samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [3170 Scan2PC] "C:\Windows\twain_32\Samsung\CLX3170\Scan2Pc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeathAdder] C:\Program Files\Razer\DeathAdder\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [GAINWARD] C:\Program Files\EXPERTool\TBPANEL.exe /A

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Sebastian\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [SIA2006] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym 2006\SIA2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [SIA2006] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym 2006\SIA2006.exe" -firstboot (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1815107984-913881229-997008273-1009\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'UpdatusUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SIA2006] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym 2006\SIA2006.exe" -firstboot (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SIA2006] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym 2006\SIA2006.exe" -firstboot (User 'Default user')

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Free YouTube to MP3 Converter - C:\Users\Sebastian\AppData\Roaming\DVDVideoSoftIEHelpers\freeyoutubetomp3converter.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/ZwinkyInitialSetup1.0.1.1.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A53F98C7-A6EA-4222-8C55-75559533ACEF}: NameServer = 192.168.15.1

O18 - Protocol: sacore - {5513F07E-936B-4E52-9B00-067394E91CC5} - c:\PROGRA~1\mcafee\SITEAD~1\mcieplg.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\progra~1\mcafee\msc\mcsniepl.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\Windows\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Liebert MultiLink (LiebertM) - Liebert Corporation - C:\Program Files\MultiLink\bin\LiebertM.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: McAfee SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\SiteAdvisor\McSACore.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Services (mcmscsvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Network Agent (McNASvc) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee Scanner (McODS) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan\mcods.exe

O23 - Service: McAfee Proxy Service (McProxy) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Firewall Core Service (mfefire) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe

O23 - Service: McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfevtps.exe

O23 - Service: McAfee Anti-Spam Service (MSK80Service) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Mcafee\McSvcHost\McSvHost.exe

O23 - Service: @C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Update Service Daemon (nvUpdatusService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

O23 - Service: TunngleService - Tunngle.net GmbH - C:\Program Files\Tunngle\TnglCtrl.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\Windows\system32\UAService7.exe


--

End of file - 12473 bytes

(fejku) #2

HJT to przeżytek.

Pobierz OTL stąd : http://forum.dobreprogramy.pl/otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html zastosuj się do instrukcji - OTL , logi(OTL.txt,Extras.txt) wrzucasz na http://www.wklej.org potem na forum.

Czekasz na opinię fachowców. :slight_smile:


(Maxpl17) #3

W tym problem, że OLT po uruchomieniu skanowania, skanował mi godzinę bez rezultatów aż komputer znowu dostał OverHalted.


(fejku) #4

Spróbuj w trybie awaryjnym.