Komputer się zawiesza po starcie


(Sdroch) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:31:19, on 2007-05-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\DrWeb\DRWEBSCD.EXE

C:\PROGRA~1\DrWeb\spidernt.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\PROGRA~1\DrWeb\SpiderNT.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\PROGRAMY\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DrWebScheduler] "C:\Program Files\DrWeb\DRWEBSCD.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [SpIDerNT] C:\PROGRA~1\DrWeb\spidernt.exe /agent

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{97EF140D-3CA7-47B6-9F65-5F63E72783B3}: NameServer = 192.168.7.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program Files\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: SpIDer Guard for Windows NT (spidernt) - Doctor Web, Ltd. - C:\PROGRA~1\DrWeb\SpiderNT.exe

(qrczak13) #2

Usuń w HJT. Daj loga z SilentRunners.

Jak się zawiesi daj ALT+CTRL+DEL i zobacz który proces zżera 100 % procesora.


(Sdroch) #3

(qrczak13) #4

Log ok.

Kosmetyka:

Start > uruchom > msconfig > zakładka uruchamianie > możesz odznaczyć w\w.

Start > wszystkie programy > autostart > skasuj z prawokliku.

Przeczyść rejestr > jv16 PowerTools 2006 1.5.2.350

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP