Komputer spowolnił

(Pytalski154) #1

Witam chciałbym poprosić o sprawdzenie logów z combofix i hijackthis prosze o dokładna analize gdyz moj komputer ostatnio zaczął wolniej chodzić i mozliwe ze znajduje sie na nim troche wirusów

hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:43:22, on 2008-06-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page = http://www.tele2.pl/redirect/welcome/adsl/pol

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

[code]

--

End of file - 4851 bytes

http://wklejto.pl/4441

i combofix

(Agatonster) #2

Luis456 ,

Zapoznaj się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów - popraw tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

(huber2t) #3

fix w hijackthis

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(Pytalski154) #4

o to raport ze skanu kasperskym:

Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów 53603

Liczba wykrytych wirusów 2

Liczba zainfekowanych obiektów 3

Liczba podejrzanych obiektów 0

Czas trwania skanowania 00:46:27

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\0494_AdBlocker_eventcritlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\0494_AdBlocker_eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\049a_File_Monitoring_eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\049e_pdm_eventcritlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\049e_pdm_eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\049e_pdm_eventlog_reg.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\04a3_Web_Monitoring_eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\detected.idx Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\detected.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\eventlog.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Kaspersky Lab\AVP7\Report\report.rpt Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Microsoft\Szablony\Normal.dot Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\cert8.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\history.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\key3.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\parent.lock Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\search.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\urlclassifier2.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\Cache_CACHE_001_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\Cache_CACHE_002_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\Cache_CACHE_003_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\q5y6dzpt.default\Cache_CACHE_MAP_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008070120080702\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Temp~DF5A6D.tmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Temp~DF6881.tmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Temp~DF8F16.tmp Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Petrus\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\NPMyGlSh.dll Zainfekowanych: not-a-virus:AdTool.Win32.MyWebSearch.i pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\System Volume Information_restore{FD4EB755-FE20-434A-B071-A96B11632C4A}\RP76\change.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Sti_Trace.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\TEMP\cch~fccbfbd.htp Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\TEMP\cch~fcce87a.htp Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiadebug.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\wiaservc.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\do instalacji\Nero-6.6.1.15a.exe/Toolbar.exe Zainfekowanych: not-a-virus:AdTool.Win32.MyWebSearch.bm pominięty

D:\do instalacji\Nero-6.6.1.15a.exe RAR: zainfekowany - 1 pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

E:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

F:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

Proces skanowania został zakończony.

(Spandau) #5

Usuń te pliki: