Komputer spowolnił

Proszę o sprawdzenie mojLogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:35:53, on 2009-02-07

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDiskRx\PD9Engine.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://www.crawler.com/search/ie.aspx?tb_id=60076

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = http://dnl.crawler.com/support/sa_custo … TbId=60076

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.man.lodz.pl:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - (no file)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM…\Run: [unlockerAssistant] “C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe”

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [New Application] C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [uTorrent] “C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe”

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PD9Engine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDiskRx\PD9Engine.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

podaję adres loga które utworzyłem Combofixem :http://wklej.org/id/49879/

Podaj log z Combofix. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście podajesz tylko link.

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN

Podaję adres loga które utworzyłem programem -COMBOFIX :http://wklej.org/id/49879/ Mój problem to wadliwa praca komputera ( internet) Strony internetowe otwierają się nienajgorzej ,są dni lub pory dnia kiedy ten czas jest błyskawiczny ,niestety coś blokuje mój program P2P ( uTorrent) mam duże problemy za ściąganiem torrentów.Pomimo zainstalowania : cFosSpeed v4.24.1420 mój problem nie znikł.Często zanika mi usługa AUTO-RUN mojego CD-ROMu.Odnawianie jej daje mizerne kożyści.Już zaledwie po kilku dniach w/w usługa zanika samoistnie…Obrazy ikon na moim pulpicie zanikają -mam system : Windows XP Pro. SP-3.Łącze internetowe :modem MOTOROLA z podłączeniem ETHERNET 0 właściwościach- 1024/750 kb/s. Proszę o dobrą radę i wyrozumiałość …za problemy wynikające z mojego niedoświadczenia bardzo przepraszam.

Byłeś o coś proszony, następnej prośby nie będzie, temat poleci do kosza.JNJN

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Dziękuję Ci przyjacielu za dobre rady ,ale optymalizacja i sprawdzanie rejestru w/w programami nic mi nie dała.Co do Dr Weeba - kompik jest czyściutki. Auto odtwarzanie płyt już naprawiłem za pomocą małego ale jakże zajefajnego programiku firmy Microsoft :AutoFix. polecam ,bardzo dobra pozycja.moją bolączką jest program P2P uTorrent. a raczej jego mizerna praca. podejrzewam że jest to wina filtrowania moich połączeń przez ADMINISTRATORA sieci którym jest TOYA.NET.PL. Mój adres IP który mi przydzielono to tzw.IP WEWNĘTRZNY. Różni się on zupełnie od adresu IP który pokazuje mi się kiedy sprawdzam przekierowania portu KREATOREM USTAWIEŃ uTORRENTA. Na dzień dzisiejszy wiem że to adres IP rutera z którego otrzymuję sygnał internetowy.Prośby o przydzielenie mi wolnego portu spełzły na niczym.Ratuje mnie jedynie IP publiczne.I tutaj jest następna górka do pokonania,bo nie wiem czy mogę się o niego starać i jakie kryteria muszę spełniać aby go otrzymać.Podsumowując naszą wspólną korespondencję : jeszcze raz dziękuję za okazanie pomocy.Dzięki temu wiem że są jeszcze ludzie którzy starają się pomagać bezinteresownie a nie wypisują bzdury o piratowaniu… :lol: =D> =D> :slight_smile: