Komputer strasznie zwolnił, bardzo długo trwa włącznanie

Komputer bardzo spowolnił więc pytam czy nie złapałem jakiegoś syfy, jestem laikiem więc ewentualne instrukcje proszę jak najbardziej uprościć… Tylko o odpowiedzi proszę doświadczonych użytkowników aby czegoś nie zepsuć. Z góry dzięki.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:21:23, on 2008-03-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\FIFI\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0A94B111-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - D:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll (file missing)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F4D76F01-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL

O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "D:\Program Files\ogame\DS Clock\dsclock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = D:\Program Files\Paltalk Messenger\paltalk.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - D:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ED2E7C7D-E8BE-40FD-88B9-363D131CBC77}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

FIX w hijack:

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

C:\Program Files\AskPBar

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum + nowy log z HijackThis.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie plik C: ** Qoobox**

ComboFix:

ComboFix 08-03-01.3 - FIFI 2008-03-02 16:13:13.6 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.59 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\FIFI\Pulpit\ComboFix(2).exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\FIFI\Pulpit\CFScript.txt

 * Created a new restore point


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


C:\Program Files\AskPBar

C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\0003642A

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\0003691B

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\00036B2E.bin

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\000EB9F5.bin

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\000EBBD9.bin

C:\Program Files\AskPBar\bar\Cache\files.ini

C:\Program Files\AskPBar\bar\History\search2

C:\Program Files\AskPBar\bar\Settings\prevcfg2.htm

C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL


.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-02 to 2008-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-03-02 16:12 . 2008-03-02 16:15	
HijackThis:

[code]Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:27, on 2008-03-02 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\WINDOWS\system32\slserv.exe D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe D:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\FIFI\Pulpit\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL R3 - URLSearchHook: (no name) - {0A94B116-4504-4e26-AB05-E61E474AA38B} - C:\Program Files\AskPBar\SrchAstt\1.bin\A9SRCHAS.DLL (file missing) O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - D:\Program Files\BitDownload\TorrentManager.dll (file missing) O3 - Toolbar: Babylon - {965B54B0-71E0-4611-8DE7-F73FA0B20E26} - D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon Toolbar\BabylonIEToolBar.dll (file missing) O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F4D76F09-7896-458a-890F-E1F05C46069F} - C:\Program Files\AskPBar\bar\1.bin\ASKPBAR.DLL (file missing) O4 - HKLM…\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe O4 - HKLM…\Run: [SunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe” O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE O4 - HKLM…\Run: [CnxDslTaskBar] “C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe” “ZTE Corporation\ZXDSL852” O4 - HKLM…\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe O4 - HKLM…\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe O4 - HKLM…\Run: [Babylon Client] D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “D:\Program Files\Winamp\winampa.exe” O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU…\Run: [DS Clock] “D:\Program Files\ogame\DS Clock\dsclock.exe” O4 - HKCU…\Run: [RocketDock] “D:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe” O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray O4 - HKCU…\Run: [AQQ] D:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe O4 - HKCU…\Run: [AlcoholAutomount] “D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe” /automount O4 - Global Startup: PalTalk.lnk = D:\Program Files\Paltalk Messenger\paltalk.exe O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://D:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll O9 - Extra button: PalTalk - {4EAFEF58-EEFA-4116-983D-03B49BCBFFFE} - D:\Program Files\Paltalk Messenger\Paltalk.exe O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{ED2E7C7D-E8BE-40FD-88B9-363D131CBC77}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe O23 - Service: MSSQL$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlservr.exe (file missing) O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - D:\Program Files\Sony\Shared Plug-Ins\Media Manager\MSSQL$SONY_MEDIAMGR\Binn\sqlagent.EXE (file missing) O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools