Komputer uruchamia się b.wolno/Jak odpalić Recovery disc?

Witam!

Mam 2 problemy z komputerem:

  1. Strasznie wolno się uruchamia. Na początku stoi jeszcze przed ekranem ładowania się Windowska (XP) i widać w lewym dolnym rogu F10=ROM Based Setup oraz F12=Network Sevivce Boot. Oczywiście wciskam F12. Wydaje się szybciej uruchamiać. Ogólnie uruchamianie zajmuje +/- 8min. Po uruchomieniu chodzi normalnie.

  2. Druga sprawa to taka, że na komputerze znajduję się Recovery Disc, ale nie wiem jak go odpalić. W komputerach HP jest to podobno F11, komputer nie reaguje. W “Mój komputer” widać go.

Umieszczam skan z Hijack’a. Zrobiłem także skan Bootvis’em, którego wyniki nic mi nie mówią lecz przy jednym wykresie Disk I/O napisane jest Warning! Disk write caching is disabled.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:29:24, on 2009-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16945)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

D:\Programy\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesApp32.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Windows XP\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu\_userdata\ggbho.1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Windows XP\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ESET HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\Programy\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - D:\Programy\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LVCOMSer - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software - D:\Programy\TuneUp Utilities 2010\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TuneUp Utilities Service (TuneUp.UtilitiesSvc) - TuneUp Software - D:\Programy\TuneUp Utilities 2010\TuneUpUtilitiesService32.exe


--

End of file - 7552 bytes

A w instrukcji jak pisze? Podobno nie znaczy na pewno :wink: a nie masz normalnej płytki recovery? Mogłeś nadpisać coś na partycji recovery i dlatego może ci jej nie wczytywać, Partycji recovery nie powinno być widać w “Mój komputer” bo jest ustawiona jako ukryta więc na pewno bawiłeś się jakimś Magickiem albo czymś podobnym

A tego nie wiem, komputer nie jest mój, ale jestem pewien, że płytki nie było.

to zapytaj ta osobe co robiła z komputem jeśli więcej się wie tym łatwiej przychodzi znalezienie jakiegoś rozwiązania, w niektórych hp recovery zaczyna się też od F10 a nie F11. Napisz też co to jest za model tego lapka

Używasz NOD-a i Avasta razem?

Odinstaluj jeden z nich.

Nie sądze aby te programy powodowały taki czas uruchomienia.

już mówię jak jest to w komputerach HP

  • program do przywracania fabrycznego stanu dysku włączamy właśnie przez f11 -partycja jest widoczna w mój komputer ale nie można do niej wejść ikonka kłódki(Uwaga: jeśli było kombinowane coś z partycjami nie uruchomisz tego tak! !!

poczekaj chwile i powinien pojawić Ci się napis odliczający czas na wciśnięcie f11 aby uruchomić recorevy(jeśli nie działa czytaj dalej)

-fabrycznie z laptopem nie masz dostarczanych żadnych płyt

-aby stworzyć taką płytę musisz uruchomić program HP Backup Recovery Manager Start-programy- HP Backup Recovery -HP Backup Recovery Manager-Tworzyć komplet dysków do przywracania systemu(zalecane)

Program ten jest od razu zainstalowany-jeśli nie został usunięty przez użytkownika komputera na pewno będzie, jeśli nie ściągniesz go z internetu ze strony hp, wchodzisz tam w sterowniki podajesz model laptopa i jest podział na kategorie tam gdzieś będzie ten program

Będą potrzebne co najmniej dwie płyty dvd- gdy się wypalą, wkładasz pierwszą do napędu, uruchamiasz ponownie komputer(z włożoną płyta) i włączy Ci się ten program klikasz parę razy dalej czekasz ok. 30min i masz laptop jak nowy.

UWAGA po tym zabiegu, program usunie wszystkie partycje, sformatuje dysk, zainstaluje vistę i oprogramowanie dostarczone przez producenta laptopa(najczęściej wersje testowe) i stworzy partycję “D:” Recorevy -czyli będziesz miał komputer z jedną partycją dla siebie i jedną recorevy(nie do użytku dla Ciebie). Zawsze możesz zmienić rozmiar partycji i utworzyć nowe z poziomu windowsa - panel sterowania-narzędzia administracyjne-zarządzanie komputerem- magazyn-zarządzanie dyskami- …(zmieniasz co Ci pasuję poza partycją recovery! !!