Komputer wolno chodzi. Eset wykrył stweak.K


(cogitodm) #1

Logi:

 

http://www.wklej.org/id/1660942/

 

http://www.wklej.org/id/1660943/


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [8060960 2009-08-06] (Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-04-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [TkBellExe] = C:\Program Files (x86)\Real\realplayer\update\realsched.exe [296520 2015-02-12] (RealNetworks, Inc.)
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-2798639349-1506278999-2455014542-1005 - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho [Not Found]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho] - https://chrome.google.com/webstore/detail/dbhjdbfgekjfcfkkfjjmlmojhbllhbho [Not Found]
U4 klkbdflt2; system32\DRIVERS\klkbdflt2.sys [X]
S3 netr7364; system32\DRIVERS\netr7364.sys [X]
S3 RtsUIR; system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [X]
S3 USBCCID; system32\DRIVERS\RtsUCcid.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(cogitodm) #3

OK. To plik fixlog

 

http://www.wklej.org/id/1663115/

 i logi z FRST

http://www.wklej.org/id/1663122/

http://www.wklej.org/id/1663125/


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST


(cogitodm) #5

Zrobione Dziękuję