Komputer wolno chodzi


(Anna0519) #1

Komputer wolno chodzi. Podczas skanowania wykryto trojany pojawia się ikonka ultimate defender proszę o pomoc i dziekuję. Oto logi z hijaka:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:33:40, on 2008-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\braviax.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Art Multimedia\Art TV\RemoteCtl.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Aware2007.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TrojanScanner] C:\Program Files\Trojan Remover\Trjscan.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [braviax] braviax.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-18 Startup: Personal Player.lnk = C:\Program Files\Web Hottest Videos Personal Player\deliclous deluxe Web hottest videos personal player.exe (User 'SYSTEM')

O4 - .DEFAULT Startup: Personal Player.lnk = C:\Program Files\Web Hottest Videos Personal Player\deliclous deluxe Web hottest videos personal player.exe (User 'Default user')

O4 - Startup: Personal Player.lnk = C:\Program Files\Web Hottest Videos Personal Player\deliclous deluxe Web hottest videos personal player.exe

O4 - Global Startup: Art TV Remote Control.lnk = C:\Program Files\Art Multimedia\Art TV\RemoteCtl.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windows ... 1508027394

O16 - DPF: {664088B0-6AF3-4514-AF9D-A0DC3A3DF24A} (F-Secure Online Scanner 3.3) - http://support.f-secure.com/ols3beta/fscax.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso ... 2061283579

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {E55FD215-A32E-43FE-A777-A7E8F165F551} (Flatcast Viewer 4.15) - http://www.flatcast.com/de/download/NpFv415.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: cru629.dat

O23 - Service: a-squared Free Service (a2free) - Emsi Software GmbH - C:\Program Files\a-squared Free\a2service.exe

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - (no file)

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus 2007\PsImSvc.exe

--

End of file - 5845 bytes


(Porchekarera) #2

Czy ty masz 2 antywirusy jak tak szybko kasuj jakiegoś.


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Użyj automatu - ComboFix i daj log