Komputer wolno pracuje. Log HijackThis

Podaje Log KijackThis

Co powinienem powyłączać? Co jest zbędne?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:06:03, on 2006-09-15

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\winroute.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\avServer.exe

C:\WINNT\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\WrCtrl.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\WINNT\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [CnxDslTaskBar] “C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe” “ZTE Corporation\ZXDSL852”

O4 - HKCU…\Run: [WrCtrl] “C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\WrCtrl.exe”

O4 - HKCU…\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{9BB76DFD-43D4-45B7-B30E-DD40EF09DE95}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Kerio WinRoute Firewall (WinRoute) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\WinRoute Firewall\winroute.exe

Dziękuję

Log masz ok

Skasuj

Oraz

Panel sterowania -> Java Plug-in -> Update -> odznaczyć Check for updates automatically

Przeczyść rejestr programemjv16powertools_icon.jpg

Opcje rejestru - Narzędzia - Czyszczenie rejestru - Po zakończeniu dajemy - Wybierz - Wybór specjalny - Pozycje które można bezpiecznie usunąć

Poczytaj :

:arrow: Klik

:arrow: Klik

:arrow: Klik

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE