Komputer zamula, wyskakujące strony


(Kieszo) #1

Cześć mam taki problem otóż od pewnego czasu komputer mi zaczął strasznie wolno chodzić i zaczęły mi wyskakiwać jakieś strony internetowe(jakie nie wiem bo wyłączam je zanim zdążą się załadować ). Proszę o pomoc z góry dziękuje.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:35:13, on 2008-11-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WebMediaViewer\itunes.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wyborcza.pl/0,0.html?p=007

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wyborcza.pl/0,0.html?p=007

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [7479ec77] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qdbpffgy.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [iTunesHelper Module] C:\Program Files\WebMediaViewer\itunes.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bhoall.htm

O8 - Extra context menu item: &Download by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet Network\FlashGet universal\ComDlls\Bholink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.6.26.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: PokerStars.net - {FA9B9510-9FCB-4ca0-818C-5D0987B47C4D} - C:\Program Files\PokerStars.NET\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1242D4DA-C880-4DF5-9100-2293FB78F5F0}: NameServer = 82.160.143.30 194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1242D4DA-C880-4DF5-9100-2293FB78F5F0}: NameServer = 82.160.143.30 194.204.159.1

O20 - AppInit_DLLs: rhxpda.dll

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 4594 bytes

(huber2t) #2

fix w hiajckthis

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Kieszo) #3

http://wklej.eu/index.php?id=faba021b4f

log z ComboFix'a


(huber2t) #4

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\ddcAsqOH.dll


Folder::

C:\FOUND.008 

C:\FOUND.007

C:\FOUND.006

C:\FOUND.005

C:\FOUND.004 

C:\FOUND.003


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C}]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks] 

"{6D794CB4-C7CD-4c6f-BFDC-9B77AFBDC02C}"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\ddcAsqOH]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Kieszo) #5

http://wklej.eu/index.php?id=3d3c2eb7b1


(huber2t) #6

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\system32\cbXNEXnm.dll 

c:\windows\~GLC0000.TMP


Folder::

C:\FOUND.009


Driver::

7E620026560F7F64

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link