Komputer zamula


(Tomeczek1990) #1

komputer mi strasznie zamula nie wiem dlaczego,

log z hijackthis: http://wklejto.pl/29744