Komputer został zablokowany z powodu naruszenia prawa polski


(Porchekarera) #1

http://wklej.org/id/850221/

http://wklej.org/id/850225/


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.