Komputer zwolnił stukrotnie

(Sumek) #1

Nie wiem co się stało, ale kiedy oglądałem film przez Allplayer, zaczął się ciąć dźwięk, potem obraz aż całkowicie zwolnił komputer. Proszę o sprawdzenie loga.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:20:00, on 2008-06-27

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox 3 Beta 4\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKCU…\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resour … se9563.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s … wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Firewall\kpf4ss.exe

End of file - 5212 bytes

(huber2t) #2

Log ok

Przeinstaluj kodeki

(Sumek) #3

Ale Avast znalazł mi taki pliczek mstmdm.dll niby go usunął, ale coś jest nie tak nadal. Przeinstaluje kodeki i zobaczymy.

(huber2t) #4

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

(Sumek) #5

KASPERSKY ONLINE SCANNER REPORT

27 czerwiec 2008 15:57:40

System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional, Dodatek Service Pack 3 (Build 2600)

Kaspersky Online Scanner wersja: 5.0.98.0

Ostatnia aktualizacja Kaspersky Anti-Virus27/06/2008

Liczba wpisów w bazie danych Kaspersky Anti-Virus888160

Ustawienia skanowania

Skanowanie przy użyciu następujących baz danych rozszerzone

Skanuj archiwa tak

Skanuj pocztowe bazy danych tak

Obszar skanowania Mój komputer

C:\

D:\

E:\

F:\

Statystyki skanowania

Liczba skanowanych obiektów 113525

Liczba wykrytych wirusów 0

Liczba zainfekowanych obiektów 0

Liczba podejrzanych obiektów 0

Czas trwania skanowania 02:43:26

Nazwa zainfekowanego obiektu Nazwa wirusa Ostatnie działanie

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Microsoft\Windows Defender\Support\MPLog-03122008-183408.log Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\LocalService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\NetworkService\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Cookies\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\cert8.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\content-prefs.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\cookies.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\downloads.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\formhistory.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\key3.db Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\parent.lock Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\permissions.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\places.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\places.sqlite-journal Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\places.sqlite-stmtjrnl Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\search.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\ntuser.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\ntuser.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Windows Defender\FileTracker{437ECD67-71D7-40C0-AD04-001EBA253DD2} Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\Cache_CACHE_001_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\Cache_CACHE_002_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\Cache_CACHE_003_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\Cache_CACHE_MAP_ Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\urlclassifier3.sqlite Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\a37qoj69.default\XUL.mfl Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\AntiPhishing\B3BB5BBA-E7D5-40AB-A041-A5B1C0B26C8F.dat Object is locked pominięty

C:\Documents and Settings\Piotr\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\debug.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\debug.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\error.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\error.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\hips.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\hips.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\ids.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\ids.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\network.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\network.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\system.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\system.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\warning.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\warning.log.idx Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\web.log Object is locked pominięty

C:\Program Files\Firewall\logs\web.log.idx Object is locked pominięty

C:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

C:\System Volume Information_restore{4AA04227-1034-4613-8D3F-3AB97B67C911}\RP215\change.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\CSC\00000001 Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\Debug\PASSWD.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Antivirus.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\AppEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\OSession.evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SecEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd0925.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\drivers\vaxscsi.sys Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\h323log.txt Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.BTR Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\INDEX.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING.VER Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING1.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\MAPPING2.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.DATA Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\system32\wbem\Repository\FS\OBJECTS.MAP Object is locked pominięty

C:\WINDOWS\WindowsUpdate.log Object is locked pominięty

D:\System Volume Information\MountPointManagerRemoteDatabase Object is locked pominięty

Proces skanowania został zakończony.

(huber2t) #6

Czysto, komputer nie ma wirusów :slight_smile: