Komputer zwolnił


(16marta92) #1

Jeśli to możliwe, proszę o sprawdzenie loga :slight_smile: :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:50:06, on 2007-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\DOCUME~1\xp\Pulpit\Programy\SpeedX.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\DOCUME~1\xp\Pulpit\Programy\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [npad_ql] C:\WINDOWS\system32\Npad.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [npad_ql] C:\WINDOWS\system32\Npad.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [npad_ql] C:\WINDOWS\system32\Npad.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [npad_ql] C:\WINDOWS\system32\Npad.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nlsf] cmd.exe /C move /Y "%SystemRoot%\System32\syssetub.dll" "%SystemRoot%\System32\syssetup.dll" (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O17 - HKLM\System\CS6\Services\Tcpip\..\{29637F60-FA82-4824-8366-42D1E20E9A4B}: NameServer = 217.8.168.244,157.25.5.18

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe


--

End of file - 7111 bytes

najbardziej zastanawia mnie ctfmon.exe . Programy antywirusowe wykrywają go jako trojana i usuwają, jednak po jakimś czasie pojawia się znowu.


(Kambor4) #2

Tak.To jest trojan.Trj.vb.agt u mnie też siedzi w tych plikach.Bardzo ciężko go usunąć.Ja sie nie znam na sprawdzaniu logów :wink:


(Porchekarera) #3

Jezeli chcesz wiedziec djarta jego proces lub plik możer być zarażony ja mam ten ctfmon.exe od kiedy mam komputer i nie jest to wirus to jest proces systemowy i no no zastanów się zanim cos napiszesz. Nie wiem jeżeli ten proces masz zarażony poszukaj jego plik i przeskanuj plik na stronie virustotal


(Kambor4) #4

Znajduję sie u mnie w autostarcie.


(Kaka') #5

djarta , jeśli się nie znasz na sprawdzaniu logów, proszę nie pisać zbędnych postów, bowiem możesz tylko wprowadzić błąd kolegę.


(Gutek) #6

Daj log z ComboFix

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

O3 - Toolbar: (no name) - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - (no file)

usuń wpisy HJT

pamiętaj i na przyszłość się stosuj - viewtopic.php?f=16&t=213350


(16marta92) #7

http://wklej.org/id/3df32cd145 Log z ComboFix


(Gutek) #8

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 

"npad_ql"=-

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Pobierz program SDFix

-