Komunikat "Caps lock on/off"


(Sukre10) #1

Witam.Jak włączyć komunikat "Caps lock on/off" ukazujący się na ekranie w Windows 7  ?


(darek0107) #2

Regedit w konsoli

Wyedytuj rejestr HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

zmień w BinaryValue w Scancode Map na ciąg:

00000000 00000000 02000000 00003A00 00000000

to jest wyłączyć

A tak naprawde to tu masz wszystko opisane

http://www.experts-exchange.com/OS/Microsoft_Operating_Systems/Windows/A_2155-Keyboard-Remapping-CAPSLOCK-to-Ctrl-and-Beyond.html