Komunikat hijacka


(Stachan) #1

Mam taki oto komunikat:

http://img39.exs.cx/my.php?loc=img39&im ... kat7rz.png

:? co on oznacza??

Ponadto zapodaję dla pewności logasa:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:15:12, on 2005-03-09

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

Running processes:

C:\WINNT\explorer.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe

C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\Pop3Trap.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\r2 studios\HideOE\HideOE.exe

\Mars\market\Market.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~2\firefox.exe

C:\Documents and Settings\market\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [OfficeScanNT Monitor] "C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\pccntmon.exe" -HideWindow

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program Files\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKCU..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKCU..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - Startup: CleanMOCacheStartup.lnk = C:\Program Files\CleanMOCache 1.0\CleanMOCache.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINNT\system32\msjava.dll

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-l ... cfscan.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = MARKET

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINNT\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: OfficeScanNT RealTime Scan (ntrtscan) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\ntrtscan.exe

O23 - Service: OfficeScanNT Personal Firewall (OfcPfwSvc) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\OfcPfwSvc.exe

O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\Oracle\Ora81\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: OracleWebAssistant0 - Oracle Corporation - C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: OfficeScanNT Listener (tmlisten) - Trend Micro Inc. - C:\Program Files\Trend Micro\OfficeScan Client\tmlisten.exe

Z góry dzięki za informacje na temat tego komunikatu ( ehh... ta nieznajomość anglika :oops: )


(Musg) #2

kliknij zwyczajnie ok i log ci sie pojawi


(Damian) #3

Spróbuj sciągnąć HiJacka jeszcze raz.

O23 - Service: OracleOraHome81ClientCache - Unknown owner - C:\Oracle\Ora81\BIN\ONRSD.EXE

O23 - Service: OracleWebAssistant0 - Oracle Corporation - C:\Oracle\Ora81\BIN\OWASTSVR.EXE

Co to jest?:

\Mars\market\Market.exe


(Misterdam) #4

A komunikat oznacza tyle że nie może sprawdzić wersji programu IE :slight_smile:


(lazikar) #5

A w logu masz info o tym

MSIE: Unable to get Internet Explorer version!

(Stachan) #6

:slight_smile: Dzięki za informacje - teraz już wszystko jasne.

Do lazikar: nie znam angielskiego i myślałem, że treść przedmiotowego komunikatu dotyczy czegoś innego.

Do Damiana: market to zaufana aplikacja.

Do wszystkich: dziękuję za pomoc.