Koń trojański win32:Delf-IFX[Tri]


(Ewanna2409) #1

Avast wyświetlił mi komunikat ,że dysk C jest zarażony koniem trojańskim takiego typu jak podałam w temacie. Jak się go pozbyć?


(Gutek) #2

Podaj lokalizację, a najlepiej daj log z ComboFix


(Ewanna2409) #3

Mam podać gdzie to jest na dysku C?

Niestety nie wiem co to znaczy "daj log..." :frowning:


(Gutek) #4

Zobacz na temat - viewtopic.php?f=16&t=36654


(Ewanna2409) #5

Dzięki :smiley: , już mi to dzisiaj do głowy nie wejdzie .Będę się uczyła jutro o co w tym chodzi? :slight_smile:


(Gutek) #6

A lokalizacja jaka trojana - Avast pokazał.


(Ewanna2409) #7

Pokazał tak: C:/Document and Setting/LocalService/Ustawienia lokalne/Temporary internetFiles/Content.IE5/A5WBAVM1/adeleextra[1].gif strasznie to skomplikowane :frowning: , no nic zabieram się za zrozumienie tych logów :smiley:

W dniu 06.05.2008 , o godzinie 14:47 został dopisany post przez ewanna2409

Może wystarczy to usunąć? content.IE5? o ile się da?:slight_smile:

W dniu 06.05.2008 , o godzinie 14:57 został dopisany post przez ewanna2409

Usunęłam to! i nawet wywaliłam z kosza ale chyba nic to nie dało bo avast w dalszym ciągu pokazuje ostrzeżenie :frowning: , za chwilę kończy mi się avast i w ogóle nie będzie ochrony :frowning:

Jak ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzięczna bo chyba kręcę się w kółko :frowning:


(Gutek) #8

Startujesz do trybu awaryjnego z obsługą linii komend.

Start >>> Uruchom >>> cmd

Wpisz następującą komendę, potwierdzając ENTER:

RD /S /Q "C:/Document and Setting/LocalService/Ustawienia lokalne/Temporary internetFiles"


(Ewanna2409) #9

System nie może odnaleźć ścieżki wyświetla mi :frowning: ale po Document and Setting mam łamane na Ewa i dopiero po tym leci to co podałeś, może bez Ewy powinno być ale jestem na swoim pulpicie i nie wiem czy tak można? a może w ogóle błądzę....


(Gutek) #10

Zrób skan http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html


(Ewanna2409) #11

Nie udało się zrobić tego skana ale.....teraz jak podłączam się do internetu to avast już nie wyświetla mi info o koniu trojańskim tylko pokazuje się tablica :16-bitowy podsystem MS-Dos z napisem: C:/delextra.exe NTVDM CPU: napotkano niedozwoloną instrukcję CS:Of5a IP:01af OP:63652053 wybierz przycisk "zamknij",aby zakończyć działanie aplikacji. Oczywiście wybieram i zamykam ale.....czy to oznacza ,że wirusa już nie mam? i czy zawsze już mam tak zamykać to okno? czy nie da się z tym coś zrobić? :frowning:

;


(huber2t) #12

Dlaczego sie nieudało zrobić, napisz nam to


(Ewanna2409) #13

Nie wiem :frowning: ,taką informację wyświetlił mi komputer


(huber2t) #14

Podaj komunikat jaki się pojawił


(Ewanna2409) #15

Dokładnie nie pamiętam ale....spróbuję jeszcze raz, może tym razem się uda :slight_smile:

W dniu 09.05.2008 , o godzinie 23:25 został dopisany post przez ewanna2409

Pojawił się komunikat,że jest błąd podczas aktualizacji i kazali mi połączyć się z internetem aby zaktualizować /cały czas byłam podłączona/,robiłam to kilkakrotnie ,za każdym razem ten sam komunikat


(Leon$) #16

A łączyłaś się przez Internet Explorer to jest wymagane

:slight_smile:


(Ewanna2409) #17

Tak :slight_smile:

W dniu 10.05.2008 , o godzinie 2:42 został dopisany post przez ewanna2409

Czy ja mam ten log co go skopiowałam wstawić na forum? a jeżeli tak to co to da? czy ktoś się w tym połapie i mi powie gdzie szukać tego wirusa i jak go usunąć?

W dniu 10.05.2008 , o godzinie 15:02 został dopisany post przez ewanna2409

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:01:33, on 2008-05-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\lcss.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Ewa\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FC9334A0-9039-4A78-9227-004E6A9250A8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: jqvm465hmygebkpp6 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lcss.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

viewtopic.php?f=16&t=36654W dniu 10.05.2008, o godzinie 15:05 został dopisany post przez ewanna2409


[quote name="ewanna2409"]
[quote name="Leon$"]A łączyłaś się przez Internet Explorer to jest wymagane


 :)

Tak :-)


W dniu 10.05.2008, o godzinie 2:42 został dopisany post przez ewanna2409


[quote name="Gutek2222"]Zobacz na temat -

Czy ja mam ten log co go skopiowałam wstawić na forum? a jeżeli tak to co to da? czy ktoś się w tym połapie i mi powie gdzie szukać tego wirusa i jak go usunąć?W dniu 10.05.2008 , o godzinie 15:02 został dopisany post przez ewanna2409Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 15:01:33, on 2008-05-10 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\csrss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\lcss.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe C:\Program Files\Winamp\winampa.exe C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Documents and Settings\Ewa\Pulpit\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr/R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing) O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O4 - HKLM..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" O4 - HKLM..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe" O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cabO17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FC9334A0-9039-4A78-9227-004E6A9250A8}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164 O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\ O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing) O23 - Service: jqvm465hmygebkpp6 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\lcss.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


(Leon$) #18

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 ale nie włączaj

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:


(Ewanna2409) #19

Wyświetla mi się,że spyware doctor blokuje mi szkodliwe działanie:(

W dniu 10.05.2008 , o godzinie 15:49 został dopisany post przez ewanna2409

i system windows nie wie jakiego programu ma użyć?

W dniu 10.05.2008 , o godzinie 16:01 został dopisany post przez ewanna2409

Może pousuwać jakieś programy? ......niestety gubię się już w tym wszystkim :frowning:


(Leon$) #20

Pod podanym linkiem do Combofixa pisze

wyłącz tego doktora czy ty czytać nie umiesz

[-X