Kończenie pracy programu skype


(Kargulec8) #1

Gdy che wyłączyć system wyskakuje okienko Kończenie pracy programu Skype i muszę kliknąć zakończ teraz żeby wyłączyć system. Czy da się z tym coś zrobić ?


(Veers) #2

Np. można zamknąć Skype PRZED wyłączaniem systemu.