Konfigurowanie konta xaa z Poczta Systemu Windows


(kuboludek100) #1

Mail Server Username: administracja+cs-promyczek.xaa.pl

Incoming Mail Server: mail.cs-promyczek.xaa.pl

Incoming Mail Server: (SSL) s70.proserwer.pl

Outgoing Mail Server: mail.cs-promyczek.xaa.pl (server requires authentication) port 26

Outgoing Mail Server: (SSL) s70.proserwer.pl (server requires authentication) port 465

Supported Incoming Mail Protocols: POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS)

Supported Outgoing Mail Protocols: SMTP, SMTPS (SSL/TLS)

Potrzebuję to skonfigurować z Poczta Systemu Windows... Jakaś instrukcja ? ^^