Konie trojańskie,Win32 Horst-IJ, GZ, Spambot-B. Jak usunąć?


(Adampiatczak) #1

Co kilka minut alarmuje mnie Avast że mam konia trojańskiego.Jest nim na przemian: Win32 Horst-IJ

Win32 Horst-GZ

Win32 Spambot-B

Skanowałem system Avastem, Ad-aware, Spyware Terminator.

poniżej wklejam loga z HijackThis CODE

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:34:24, on 2007-06-07

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\$NtUninstallKB911562$\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Wireless LAN Utility\tiwlnsvc.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe

C:\Program Files\Wireless LAN Utility\TIWLANCu.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Dyski wirtualne\D-Tools\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\12018SC Multimedia Mouse Driver\MouseDrv.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\Documents and Settings\adamgriss\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera

O4 - HKLM..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\12018SC Multimedia Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\point32.exe"

O4 - HKLM..\Run: [TI WLAN] C:\Program Files\Wireless LAN Utility\TIWLANCu.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [spywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Dyski wirtualne\D-Tools\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... jhtml?p=ZN

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/23190bc36f4 ... xIE601.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: DirectX Service (DirectDoqs) - Unknown owner - c:\windows\system32\directx.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

O23 - Service: TI Wlan Service (tiwlnsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Wireless LAN Utility\tiwlnsvc.exe


(Gutek) #2

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz DirectX Service

Użyj Pocket Killbox. Zaznaczasz opcję Delete on Reboot oraz All Files i w polu Full Path of File to Delete wklejasz ścieżki

C:\WINDOWS\system\smss.exe

C:\WINDOWS\System32\directx.exe

i naciskasz X czerwony. Program poprosi o reset kompa ... czyli resetujesz.

Daj log z Combofix

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE


(Adampiatczak) #3

(Gutek) #4

Zrobiłeś to o co prosiłem?