Konsola odzyskiwania


(Tomek Zamlynny) #1

Witam

Moje pytanie jest następujące, czy z konsoli odzyskiwania można zainstalować system czy jest komenda ?? drugie pytanie jak powrócić z konsoli do okna:

console032sp.th.jpg


(JNJN) #2

1 pytanie chyba nie,choć pewny nie jestem

2 spróbuj wpisać komende exit


(Tomek Zamlynny) #3

jak wpisze exit to następuje reset kompa i odnowa ta procedura wgrywania plików itd.-


(JNJN) #4

Komendy Konsoli - poczytaj

Attrib: Zmienia atrybut pliku lub folderu

Batch: Uruchamia komendy z pliku wykonywalnego bat.

Bootcfg: Edytuje lub odbudowuje plik boot.ini. (nie jestem pewna czy ta komenda jest dostępna na Windows 2000)

bootcfg /add : Dodaje

instalację Windows do listy startowej.

bootcfg /rebuild : Przeszukuje wszystkie instalacje Windows, z

których możesz wybrać którą chcesz dodać.

bootcfg /scan : Skanuje wszystkie dyski w poszukiwaniu instalacji

Windows i wyświetla rezultaty, z których możesz wybrać którą instalację

chcesz dodać.

bootcfg /default : Ustawia domyślny start danej instalacji Windows.

bootcfg /list : Pokazuje wejścia aktualnie zlokalizowane w menu

startowym.

bootcfg /disableredirect : Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderze.

bootcfg /redirect : Wyłącza przekierunkowanie w boot loaderzez

określoną konfiguracją.

ChDir lub Cd: Wyświetla nazwę bieżącego folderu lub zmienia bieżący folder

Chkdsk: Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów i wyświetla raport podsumowujący.

chkdsk LiteraDysku /p /r

/p : Sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów a napotkane naprawia.

/r : Lokalizuje bad sectory

Jeśli wybierzesz parametr /r automatycznie jest ustawiany i parametr

/p. Jeśli komenda jest zastosowana bez żadnych przełączników wtedy

żadna naprawa nie ma miejsca.

Cls: Czyści ekran.

Copy: Kopiuje pojedynczy plik do innej lokalizacji.

Delete lub Del: Kasuje jeden lub więcej plików.

Dir: Wyświetla zawartość danego folderu w postaci listy plików i podfolderów.

Disable: Wyłącza usługę systemową lub sterownik.

Diskpart: Menadżer partycji (kasowanie/tworzenie nowych).

diskpart /add

/delete nazwa_urządzenia nazwa_dysku nazwa_partycji rozmiar

/add : Tworzy nową partycję.

/delete : Kasuje istniejącą partycję.

nazwa urządzenia : Nazwa urządzenia dla tworzenia nowej partycji.

nazwa dysku : Litera dysku np. D:.

nazwa partycji : Nazwa partycji.

rozmiar : Rozmiar w megabajtach dla nowej partycji

Nazwę urządzenia możesz uzyskać z komendy MAP np. \Device\HardDisk0. Możesz

wykorzystać nazwę partycji zamiast nazwy literowej np. \Device\HardDisk0\Partition1. Jeśli użyjesz tej komendy bez żadnego parametru zostaniesz przeniesiony do

super prostego interfejsu graficznego:

user posted image

Enable: Włącza usługę systemową lub sterownik.

Exit: Zamyka Konsolę Odzyskiwania i restartuje komputer.

Expand: Ekstraktuje pliki z archiwów spakowanych.

Fixboot: Zapisuje nowy boot sector na partycji systemowej.

Fixmbr: Naprawia MBR (Master Boot Record).

Format: Formatuje partycję/dysk.

Help: Wyświetla spis wszystkich dostępnych komend konsoli.

Listsvc: Wyświetla listę usług i sterowników obecnych w systemie.

Logon: Loguje do wybranej instalacji Windowsa.

Map: Wyświetla mapowanie dysków.

Wpisanie komendy bez żadnego parametru pokaże nam listę mniej więcej tego typu:

C: NTFS \Device\Harddisk0\Partition1

A: \Device\Floppy0

D: \Device\CdRom0

E: \Device\CdRom1

Wpisanie komendy z przełącznikiem arc pokaże nam ścieżki ARC zamiast Windowsowych ścieżek urządzeń:

C: NTFS multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)

A: \Device\Floppy0

D: \Device\CdRom0

E: \Device\CdRom1

Mkdir lub Md: Tworzy folder.

More: Wyświetla plik tekstowy.

Net: Komenda-ściema gdyż żadne funkcje "internetowe" nie są dostępne z poziomu konsoli!

Rename lub Ren: Zmienia nazwę pojedynczego pliku.

Rmdir lub Rd: Kasuje folder.

Set: Wyświetla reguły konsoli.

Systemroot: Ustawia jako folder bieżący folder systemowy.

Type: Wyświetla plik tekstowy.

Wpisz help i masz wszystkie dostępne komendy z konsoli.


(Tomek Zamlynny) #5

wiem, ale to nie jest odp. na moje pytanie


(JNJN) #6

Spróbuj tego może wejdziesz spowrotem w okno.

Logon: Loguje do wybranej instalacji Windowsa.

logon /?


(Tomek Zamlynny) #7

sprawdziłem nie o to mi chodziło