Konta użytkowników XP - problem pulpit

witam !

mam następujący problem, a mianowicie nie mogę zmienić tapety pulpitu ani tła pod nazwami np. “mój komputer” itp. ogólnie wszystko wygląda jakoś tak nieestetycznie. problem znika tylko wtedy gdy utworze nowe konto “gość” ale wtedy wiadomo nie mam zainstalowanych wszystkich programów itp. proszę was o pomoc ![-o<

Pokaż jak to wygląda.Bo trudno sobie wyobrazić to co opisałeś i doprecyzuj problem ze zmianą tapety.

nie mogę zmienić tapety…aktualnie mam całą ciemno niebieską i sam nie wiem skąd się wzięła…gdy wchodzę w opcje ekranu>pulpit…lista tapet która tam widnieje jest zablokowana…to znaczy gdy chcę jakąś wybrać to nic się nie dzieje

Dodane 04.06.2009 (Cz) 13:29

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:28, on 2009-06-04

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Menu Start\Programy\Autostart\lsass.exe

D:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKCU…\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU…\Run: [Google Update] “D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe” /c

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,4,N (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,4,N (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [VisualTaskTips] D:\Program Files\Utilities\VisualTaskTips\VisualTaskTips.exe (User ‘Default user’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,4,N (User ‘Default user’)

O4 - Startup: lsass.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://D:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\Microsoft Office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{4FA6AE77-DAEA-4374-8771-0E1DC7069211}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\oodag.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - D:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///D:/DOCUME~1/ADMINI~1/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

End of file - 5566 bytes

Masz jakiegoś antywira,bo patrząc w log się nie doszukałem,po za tym wydaje mi się że złapałeś jakiś syf,ale czytanie logów to nie jest moja mocna strona,pobierz Mawarebyttes… i przeskanuj,zobaczymy po tym co dalej i może ktoś bardziej obeznany się wypowie w sprawie loga.

Dobra dzięki stary 8) jest prawie OK tylko czcionki mam jakieś takie dziwne (jakie są standardowe w XP ?)

Mam Viste to w tym Ci nie pomogę,ale myślę że jeszcze dobrze by było żeby loga ktoś przejrzał,poproś Moda o przerzucenie do działu bezpieczeństwo.

OK - Zdrowia !

Fix w HijackThis. Daj log z Combofix.