Konto" administrator" tylko w trybie awaryjnym


(Apdjs) #1

Jak w temacie Konto Administrator mam tylko w trybie awaryjnym. podczas normalnego mam dwa inne konta ale nie administrator? Co zrobić żeby konto było widoczne??


(adam749) #2

Można. Wejdź w start > uruchom > regedit:

Przechodzisz do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAc counts\UserList

dodajemy wartość DWORD o nazwie Administrator i dane wartości ustawiamy na 1.


(fastman92) #3

Jako użytkownik administrator uruchom wiersz polecenia i wpisz:

net user administrator /active:yes

i enter.


(Apdjs) #4

Dzięki :smiley: