Konto ograniczone XP - brak możliwości zapisu


(Jacelo) #1

Witam uprzejmie!

Utworzyłem konto z ograniczonymi uprawnieniami w Windows XP. Mogę na nim otwierać dokumenty Office'a utworzone wcześniej na koncie z uprawnieniami administratora, ale nie można zapisać dokonanych w tych dokumentach zmian - otwierają się one jako "Tylko do odczytu" (choć we właściwościach tych plików taki atrybut nie jest ustawiony). Trzeba je zapisywać jako nowe dokumenty. Czy tak być musi? A jeśli tak, to dlaczego? Czy ograniczenia tego konta nie powinny dotyczyć tylko ingerencji w pliki odpowiadające za działanie systemu?


(Drobok) #2

Zależy od tego jakie ograniczenia ustawiłeś, oraz gdzie te pliki są umiejscowione.


(Jacelo) #3

Dzięki za zainteresowanie, drobok! Konto ma ograniczenia takie, jakie standardowo nadaje Windows (przyznaję, że nie wiem dokładnie, co tam "domyślnie" podlega ograniczeniom... :frowning: ). A pliki znajdują się na partycji *D:* - nie na systemowej i nie w folderze "Moje dokumenty".


(Drobok) #4

Sprawdź uprawnienia dla całej partycji.


(Jacelo) #5

Rzeczywiście - ustawienie udostępniania całej partycji rozwiązało problem. Tyle, że jest to równocześnie udostępnianie (z opcją zezwalania na modyfikację plików) całej sieci... Trochę to dyskusyjne, bo przecież używanie konta z ograniczonymi uprawnieniami miało niby służyć poprawie bezpieczeństwa, a tu otwieram szeroko dostęp do moich skarbów... Fakt faktem, że pliki systemowe pozostają (teoretycznie) nietykalne.

W każdym razie dziękuję za zainteresowanie i wskazanie właściwej drogi! =D>


(Drobok) #6

Zainteresuj się zaawansowanymi ustawieniami uprawnień do plików a nie udostępniania !!


(Jacelo) #7

Dziękuję, drobok , za cierpliwość w sprowadzaniu mnie ze złej drogi!

Jako wyraz mojej wdzięczności pozwalam sobie umieścić rozwiązującą omawiany problem "recepturę" krok po kroku - może się komuś przyda... (mam nadzieję, że Admin nie uzna tego za zaśmiecanie forum).

Nadawanie uprawnień kontom z ograniczeniami w systemie Windows XP

  1. Zaloguj się na koncie z uprawnieniami administratora.

  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.

  3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.

  4. Kliknij kartę Widok.

  5. W sekcji Ustawienia zaawansowane wyczyść pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).

  6. Kliknij prawym przyciskiem myszki folder, dla którego chcesz ustawić uprawnienia dla użytkowników konta z ...ograniczeniami.

  7. Z rozwijanej listy wybierz Udostępnianie i zabezpieczenia.

  8. Na karcie Właściwości wybierz zakładkę Zabezpieczenia.

  9. Zaznacz grupę Użytkownicy i ustaw dla tej grupy następujące uprawnienia:

.. - modyfikacja,

.. - zapis i wykonanie,

.. - wyświetlanie zawartości folderu,

.. - odczyt,

.. - zapis.

Naciskając przycisk Zaawansowane można dokonać bardziej szczegółowego skonfigurowania uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

Powtórzyć kroki 1 – 5 , w kroku 5 ponownie zaznaczyć pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane). Nie jest to konieczne, ale służy - moim zdaniem - zachowaniu porządku w systemie.

W przypadku nie zaznaczenia w punkcie 9 , polecenia modyfikacja programy z pakietu Office tworzą po każdym zapisie pliki tymczasowe, które nie są usuwane automatycznie i które można usunąć tylko z poziomu konta z uprawnieniami administratora.[album][/album]