Konto użytkownika a adres


(Maciejpiechocki) #1

Jak zmienić nazwę folderu C:\Users\user na taką samą jak nazwa konta użytkownika?


(dragonn) #2

Same zamiany nie polecam, bo mogą się niektóre programy wyspać, ale możesz zrobić tak:

Utwórz pik tekstowy a nazwie desktop.ini a treści

[.ShellClassInfo]

LocalizedResourceName=tu nazwa

I umieszcza w swojim folderze, nadjesz atrybut ukryty.