Kontrolne sprawdzenie logów


(Kendzior12) #1

Proszę o sprawdzenie logów:

OTL.Txt - http://wklej.to/4v0IB

Extras.Txt - http://wklej.to/pkJhO


(jessica) #2

Tylko kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Własne opcje skanowania/Script wklej to:

Kliknij w Wykonaj Script.

jessi


(Kendzior12) #3

Dziękuje bardzo :slight_smile: