Konwerter danych do Subiekta GT lub WFMAGa


(Kamil39) #1

Chcę przejść na program Subiekt GT, lub WFMAG (pod windows) i poszukuję programu który umożliwiłby wprowadzenie(zaimportowanie) kartoteki artukułów wraz z stanami magazynowymi. Dane te aktualnie posiadam w formie arkusza xls.