Konwerter ntsc-->pal


(Cekol1) #1

poszukuje jakiegoś programu żeby skonwertować film z kamery który jest w formacie ntsc do formatu pal


(Fokusmick) #2

Yasa Converter 2.4.64

Program ten oferuje możliwość zmiany standardów wideo - PAL na NTSC oraz NTSC na PAL.