Konwerter XML do czytelniejszych formatów


(Grzegorz Pyzera) #1

Szukam programu, który pozwoli mi na przekownertowanie xml na przykład do xls albo csv.

Oczywiście chodzi o program darmowy.