Kopia bezpieczeństwa -->> Raid Softwarowy


(Admin) #1

Poszukuję rozwiązania na coś takieg.

Mam 2 dyski. I chciał bym, żeby na tym drugim dysku była robiona kopja

dysku pierwszego - ale wyłącznie partycji C ( tylko plików Windowsa - tzn. maili, dokumentów , pulpitu ).

Zależy mi na tym, żeby kopie plików były robione na bieżąco.


(Lackymen5) #2

szukasz darmowego programu do robienia kopii ..przejrzyj tu http://www.webattack.com/freeware/system/fwbackup.html , zobacz też tu http://www.idg.pl/ftp/pc_4282/ABC.Backup.1.0.html


(Admin) #3

Ok i jak np. w tym

ABC Backup

zrobić

" ... "lustrzane odbicie" na dysku (tzw. tryb mirror) ... "

Czy może jest do tego jakieś spolszczenie ...


(Lackymen5) #4

Program pozwala skopiować dane automatycznie za pomocą schedule ( zaplanowanego zadania) z pc na inną wskazaną ścieżke dostępową (np. inny dysk, serwer FTP, inny komputer w sieci LAN).

Po instalacji programu widzimy domyślne ustawienia . Używając przycisku Preferences można edytować je.

Pierwsza strona zawiera następujące opcje :

-uruchamiaj program automatycznie wraz ze startem systemu,

-tylko w określonym przypadku (nie startuj z zadaniem nowej kopii jeśli program właśnie wykonuje)

-minimalizuj w trayu, program będzie umiejscowiony w system tray kiedy jego okno zostanie zamknięte

-informuj kiedy zadanie kopii w schedule jest właśnie realizowane

-zapisz pozycje okna .

Druga strona zawiera następujące opcje :

-domyślna nazwa zadania dokonania kopii

-ścieżka dostępu do folderu gdzie zapisane są zadania kopii plików

-nazwa domyślnej kompresji archiwum

-domyślna ścieżka dostępu skompresowanych plików archiwum

-domyślny folder gdzie kopiowane są pliki

W meni Start windowsa wybierasz ABC backup , pojawia się główne okno programu , widać : Add taks - dodaj zadanie , Edit taks - edytujesz wpisane zadanie , żeby ta opcja była dostępna musisz najpierw ustalić zadanie dokonania kopii , Delete - kasacja wpisanego zadania kopii , Run taks now - uruchomi wybrane zadanie ręcznie ( natychmistowe uruchomienie funkcji kopii ), Preferences -zmiania opcje , ustawia domyślne ścieżki dostępu plików i ustawienia programu. Przycisk Save zapisuje wprowadzone przez nas ustawienia.

Okno główne programu wyświetla aktualną listę zadań wykonywania kopii z podaniem ich właściwości : nazwa zadania (np. zadanie nr1), nazwa pliku jakiemu przypisane zostało dane zadanie dokonywania kopii , czas, kiedy będzie ona robiona (scheduled start time), określenie czasu (np. 1.06.05), numer kompletnej kopii , stan wykonania zadania , oczywiście ta lista jest pusta przed wykonywaniem pierwszego zadania . Można zdefiniować zadania, dodać nowe do listy, program pokaże ilość i właściwości aktualnego zadania. Aby zobaczyć , edytować ustalone zadanie dokonywania kopii, należy wybrać je z listy i kliknąć przycisk Edit .

Tworzenie nowych kopii :

Należy wybrać przycisk Add task postępując krok po kroku , poprowadzi nas wizard

1-wybrać nazwe dla kopii (np. zadanie1) i wpisać czego ma dotyczyć np. C:_Zipper/zadanie1.zad http://www.abcbackup.com/projectname.gif

2-dokonać selekcji obiektu, pliki, które mają być kopiowane, http://www.abcbackup.com/selectfiles.gif

3- ustalamy kompresje by kopia nie zajmowała zbyt dużo miejsca (zip). Zaznaczamy opcje Compress files i wprowadzamy nazwe dla archiwizacji jeśli zastosujemy kompresje. http://www.abcbackup.com/compression.gif

4.Destination- miejsce docelowe kopii http://www.abcbackup.com/destination.gif . Zaznaczamy stosowną opcje wg. własnych potrzeb np.Copy files as is (Mirror).

  1. zakładka : Setting a schedule http://www.abcbackup.com/schedule.gif

. Wg. własnych potrzeb ustalamy szczegóły dotyczące zadania wykonania

kopii : Daily - wybieramy dzień (nr)

Weekly - wybieramy dzień(dni) tygodnia

Monthly - wybieramy w jaki dzień miesiąca

Once - zaakceptuj dokładną date

Execute task only once - wykonaj zadanie wg daty tylko raz

6-dodatkowe działania podczas pracy programu http://www.abcbackup.com/otheractions.gif :

-zakończ działanie programu po wykonaniu kopii

-oczekuj jak program skończy kopie ( nie kończ pracy)

-uruchom program zanim uaktywni zadanie wykonania zaplanowanej kopii

-uruchom go po wykonaniu kopii

  1. Zapisz zadanie . Zostanie ono wykonane wg. zaplanowanego harmonogramu kiedy program zostanie uruchomiony na pc :wink: .

Edycja zadania :

-możesz ustalić właściwości zadania póżniej . Wybierz je z listy i użyj funkcji Edit .

Wkonanie zadania :

Zadanie kopii można zainicjować ręcznie z pominięciem schedule- w prosty sposób wybieramy je uruchamiając przycisk Run.

Usuwanie zaplanowanego zadania :

Po prostu wybieramy je i klikamy Delete.