Krytyczna luka w oprogramowaniu Microsoft!+log


(Gutek) #1

pliki usuń ręcznie w trybie awaryjnym, wpisy HJT i daj logi z Silenta i HJT


(Bbieniol) #2

Usuń kodmetycznie Hijackiem ten wpis:

Poza tym już czysto :slight_smile: