Krytyczny błąd w viewtopic.php [phpBB 2.0.16]


(lazikar) #1

Odkryto błąd w pliku viewtopic.php w najnowszej wersji phpbb 2.0.16.

Wszyscy którzy zaktualizowali swoje phpbb powinni dokonac zmiany.

viewtopic.php

Find:

$message = str_replace('\"', '"', substr(@preg_replace('#(\>(((?>([^><]+|(?R)))*)\<))#se', "@preg_replace('#\b(" . str_replace('\\', '\\\\', $highlight_match) . ")\b#i', '\\\`', '\\0')", '>' . $message . '<'), 1, -1)); [/code]


 

[i]Replace with: [/i]

[code]$message = str_replace('\"', '"', substr(@preg_replace('#(\>(((?>([^><]+|(?R)))*)\<))#se', "@preg_replace('#\b(" . str_replace('\', '\\', addslashes($highlight_match)) . ")\b#i', ' \`', '\0')", '>' . $message . '<'), 1, -1));

http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=302011